KSČM k teroristickým útokům v Bruselu

mirKomunistická strana Čech a Moravy jednoznačně odsuzuje teroristické útoky v bel-gické metropoli, jejichž oběťmi se stali nevinní občané. Útoky zasáhly nejen bru-selské letiště, ale i bezprostřední sousedství sídel institucí Evropské unie. Tento zavrženíhodný čin má mezi lidmi vyvolat atmosféru strachu a obav o jejich životy, destabilizovat společnost a sabotovat i procesy vedoucí k nastolení křehkého míru na válkami zmítaném Blízkém východě.

Komunistická strana Čech a Moravy vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám a blízkým nevinných obětí těchto barbar-ských útoků. Komunistická strana Čech a Moravy zároveň vyzývá vládu České republiky, aby v rámci mezi-národní solidarity všemi dostupnými prostředky napomohla k boji proti mezinárodnímu terorismu.

Věra FLAŠAROVÁ, vedoucí Oddělení zahraniční a bezpečnostní politiky ÚV KSČM

Vyjádření předsedy ÚV KSČM

Dovolte, abych vyjádřil hlubokou soustrast rodinám obětí posledního odporného teroristického činu v Bru-selu. Věřím, že nejen policie v Belgii, ale i ostatní policejní složky v Evropě budou spolupracovat tak, aby se tyto hrůzné činy nemohly množit či jen opakovat.

Dále jsem přesvědčen, že po těchto útocích už pochopí odpovědné orgány EU i jednotlivých členských států, že nejde o nic jiného než o další vyvolání chaosu a atmosféry strachu na našem kontinentu a že je nutné razantní opatření jak v místech válečných konfliktů, zejména na Středním východě a severní Africe, tak stabilizace tamní situace za pomoci RB OSN a změna azylové politiky, nikoli kapitulační jednání EU vůči Turecku.

JUDr. Vojtěch FILIP, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM
 
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM
skola2 2055 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top