KSČM navrhuje jednu zdravotní pojišťovnu

filip sv18wPo jednání KSČM s krizovým štábem ve zdravotnictví jsem byl doslova zasypán dotazy, proč KSČM dlouhodobě prosazuje, aby stát nebyl zřizovatelem tří zdravotních pojišťoven, ale pouze jedné a zda se této myšlenky nevzdáme. Tak tedy pro všechny - odpověď zní: Rozhodně NE! V současné době je stát zřizovatelem tří zdravotních pojišťoven - Všeobecné zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Zdravotní pojišťovny ministerstva obrany. Z vybraného zdravotního pojištění se tak platí 3x vedení pojišťoven, 3x systémy sběru dat a zpracování výkonů a výplat lékařům a nemocnicím, jež jsou poskytovateli zdravotní péče.

Jedna zdravotní pojišťovna umožní efektivnější a větší investice a výplaty do samotné zdravotní péče. Sníží se totiž například náklady na režii jednotlivých pojišťoven. Tímto krokem se přiblížíme naší myšlence existence jediné zdravotní pojišťovny, která by měla být rozhodně pod veřejnou kontrolou a pod kontrolou orgánů k tomu určených včetně NKÚ. Jedině tak zaručíme rovnost podmínek při poskytování zdravotní péče všem občanům bez výjimky.

Jedna zdravotní pojišťovna, která by garantovala systém a úroveň plateb za zdravotní péči, by také pomohla ukončit neustálý spor mezi ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami, který nikomu nic dobrého nepřináší. Navíc po přepočítání rezerv by se pak mohly z rezervních fondů těchto pojišťoven po jejich sloučení uvolnit finanční prostředky na platy zdravotního personálu a také na provoz.

O tom budeme jednat jak s předsedou vlády, tak s ministrem zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že vládu přimějeme k tomu, aby i v tomto bodě splnila své vládní prohlášení.

Autor:
Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM
Jedna zdravotní pojišťovna
2. 10. 2019
IN: kscm.cz/aktuality/
skola2 224 X

KH KV KSČM

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top