KSČM vyzývá vládu ČR a předkládá návrh usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

logo KSCM(1.10.2015) KSČM vyzývá vládu ČR a předkládá návrh usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh na usnesení PS PČR ve věci Informace vlády České republiky o řešení nelegální imigrace na území EU. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

1/ vyslovuje velké znepokojení

a/ nad tím, že se nepodařilo ani po zasedání předsedů vlád Visegrádské skupiny zabránit v evropských institucích rozhodnutí o kvótách, které deformují základní pilíře výstavby integrující se Evropy;

b/ že dohoda, která byla učiněna v Praze a která byla v rámci předsednictví ČR ve V4 uzavřena, nebyla dodržena jak ze strany Polska, ale zejména ze strany ČR na následujícím jednání předsedů vlád po neúspěšném jednání ministrů vnitra zemí EU.

2/ žádá vládu ČR, aby 

a/ všemi dostupnými právními a diplomatickými postupy zabránila uplatňování kvót na přidělení migrantů do České republiky,

b/ uložila ministru zahraničních věcí, aby na půdě mezinárodních institucí, zejména OSN, EU, OBSE, ale i NATO usiloval o řešení příčin vzniku migrační vlny, tedy přispěl k mírovému urovnání bojů v Sýrii, ale i v celé oblasti středního východu, včetně sporů v severní Africe,

c/ uložila ministru zahraničí a ministru vnitra, aby při jednání v orgánech EU trvali na plnění úkolů při ochraně vnější hranice podle Schengenské smlouvy,

d/ dále pracovala na zajištění státní hranice ČR, pokud selže ochrana vnějších hranic EU,.

e/ předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zprávu o připravenosti systémů sociálních, zdravotních a školských na vstup nezjištěného množství osob bez znalosti českého jazyka a nezapojených do pojištění.

Autor: Vojtěch FILIP, místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

skola2 1861 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top