Ne dva tisíce slov, Žlutým vestám jich stačí 359

kscm vesta wVyjádření solidarity KSČM francouzskému lidu
KSČM podporuje boj francouzského lidu za lepší životní podmínky a spravedlivé odměňování za práci. V rámci našeho programu chceme, aby v rámci EU měli všichni její občané důstojnou životní úroveň zajištěnou spravedlivým odměňováním za práci. Stejně musí být postaráno o všechny sociální skupiny. Nesmí bohatnout lidé z práce druhých a tyto nechat na hranici bídy. Požadavky hnutí „Žlutých vest“ vnímáme jako oprávněné.


Současně odsuzujeme jakékoliv projevy násilí a poškozování majetku. Nelíbí se nám, že pod znakem EU jsou masakrováni pokojní demonstrující, kterým už nic jiného nezbývá než vyjít do ulic.
My, komunisté, jsme připraveni kdykoli hájit práva občanů proti jakékoliv nespravedlnosti a bezpráví. Důsledně budeme nadále bránit právě ty, kteří jsou nejzranitelnější. Evropské volby budou k tomu příležitostí.
ÚV KSČM, 15. 12. 2018


Zde je 25 bodů Manifestu žlutých vest
 1. Ústavní strop na výši daně – 25 %.
 2. Zvýšení důchodů a sociálního zabezpečení o 40 %.
 3. Zvýšení náborů zaměstnanců ve veřejném sektoru pro obnovení veřejných služeb
 4. Masivní stavební projekty pro ubytování 5 milionů bezdomovců a vysoké pokuty pro starosty a prefekty, kteří nechávají lidi na ulici.
 5. Zrušení bank “příliš velkých, abychom je nechali padnout”, oddělení běžného bankovnictví od investičního bankovnictví.
 6. Zrušení dluhů vzniklých lichvářskými úroky.
 7. Ústavní dodatky na ochranu zájmů lidí, včetně závazných referend.
 8. Zákaz podílů lobbistických skupin na politickém rozhodování.
 9. Frexit: Opuštění EU pro získání naší ekonomické, finanční a politické suverenity (Jinými slovy, respektování referenda z roku 2005,
     kdy Francie hlasovala proti Ústavní dohodě EU, 
která se poté přejmenovala na Lisabonskou smlouvu, a francouzský lid byl ignorován).
10. Omezení daňových úniků ultra-bohatých.
11. Okamžité zastavení privatizace a znovuznárodnění veřejného majetku, jako jsou silnice, letiště, železnice atd.
12. Z ministerstva školství odstranit veškerou ideologii a ukončení destruktivních vzdělávacích technik.
13. Zečtyřnásobit rozpočet pro ministerstvo vnitra a spravedlnosti a stanovit časový limit na právní procedury. 
14. Učinit soudní systém přístupný všem.
15. Zlomit monopol médií a ukončit jejich zasahování do politiky. Učinit média přístupná veřejnosti a zajistit pluralitu názorů. Ukončit redakční propagandu.
16. Zajistit občanské svobody zahrnutím kompletního zákazu vměšování státu do ústavy v jeho rozhodováních o vzdělávání, zdravotnictví a rodině.
17. Ukončit “plánované opotřebení” – garance výrobců, že jejich produkty vydrží 10 let, a že během této doby budou k dostání náhradní díly.
18. Zákaz plastových lahví a dalších znečišťujících obalů.
19. Oslabení velkých farmaceutických společností v jejich vlivu na zdraví obecně, a na nemocnice zvláště.
20. Zákaz GMO, karcinogenních pesticidů, hormonů a monokultur.
21. Obnova francouzského průmyslu a s tím spojeného snížení dovozu, a tak i znečištění.
22. Ukončení francouzského zapojení v zahraničních agresivních válkách a odchod z NATO.
23. Ukončení drancování a vměšování – politicky a vojensky – ve “Frankafrice”, díky čemuž je Afrika chudá.
      Okamžitě odvolat všechny francouzské vojáky. 
Založit vztahy s africkými státy na principu rovných s rovnými.
24. Zabránit migračním vlnám, které nemohou být ubytovány ani integrovány kvůli civilizační krizi, které čelíme.
25. Úzkostlivě respektovat mezinárodní právo a dohody, které jsme podepsali.

skola2 1364 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top