Vážení občané, dovolte mi, abych Vás pozval k volbám do EP

janecek pavel kandidat EPVolby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. – 24. května 2014. Před deseti lety vstoupila Česká republika do Evropské unie. Při setkáních a diskusi s občany v ulicích slyším spoustu výhrad k tomu, jak Evropská unie funguje ve vztahu k České republice, každému z nás i ve své zahraniční politice. Přesto bych rád upozornil, že Evropská unie jako taková činí pouze to, co připraví její představitelé a pokud chceme právě toto ovlivnit, je třeba jít k volbám do Evropského parlamentu, kde máme skutečnou možnost rozhodnout o těch, kteří se stanou poslanci.

 

 Kandidátka KSČM se skládá z odborníků, kteří reprezentují program, jenž jasně vymezuje naše potřeby a cíle. Minulé pravicové vlády reprezentovaly pouze malou část naší veřejnosti a neefektivně se postavily ke vnímání Evropské unie a možnostem, které skýtá. Peníze, kterých je možno dosáhnout pro Českou republiku, jsou nemalé a jen na nás záleží, zda přestane docházet k jejich zneužívání a budou naopak využívány ve prospěch programů, které pomáhají nám všem. Právě tyto programy mohou pomoci v různých oblastech našeho života, ať už je to podpora sociálních programů, řešení stavu našich komunikací, vzdělávací programy pro děti a mládež, ochrana životního prostředí. Každý den rozhodují představitelé Evropské unie ve své podstatě o životě každého z nás. Program, který předložila KSČM pro volby do Evropského parlamentu, zahrnuje veškeré oblasti, do kterých Evropská unie zasahuje. V neposlední řadě je to oblast bezpečnosti, zasadíme se o Evropu bez válek a terorismu. Nemalým problémem České republiky i celé Evropy je nezaměstnanost. Zajištění pracovních příležitostí má přímou návaznost na život každého z nás a právě tomuto problému bych se chtěl prioritně věnovat. Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši ochotu přijít v den voleb do volebních místností a za zvážení toho, komu dáte svůj hlas. Věřím, že každý z nás může rozhodnout o tom, kam bude Evropská unie směřovat v dalších letech.

Ing. Pavel Janeček, kandidát pro volby do Evropského parlamentu za KSČM

skola2 1585 X

KH KV KSČM

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top