Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa

ransdorfU příležitosti ročního výročí úmrtí, a také únorového data narození, PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc., (nar. 15. února 1953 Rakovník – zemř. 22. ledna 2016 Praha), byla založena jeho knihovna a studijní centrum v Praze 4, Nuslích. Pro knihovnu získali zakladatelé (Helena Suchá, asistentka europoslance, Josef Skála, Jaromír Kohlíček) základní prostory zdarma a začala pracovat od 15. února 2017. Do jednoho roku by knihovna měla zpřístupnit 50 000 svazků z Ransdorfova osobního archivu. 

Zakladatelé žádají do začátku pomoc veřejnosti. Finanční příspěvky sponzorů a členské příspěvky čtenářů knihovny pomohou s úhradou stěhování knih, jejich evidencí, sestavením on-line katalogu, odkupem literatury (i z pozůstalosti) a jiných archiválií, aby byly výlučným majetkem tohoto vzdělávacího centra a knihovny, k nákupu mobilních regálů, k úhradě nájemných prostor knihovny, (část je pronajata zdarma) a definitivní prostory pro uložení odkázané literatury za úplatu. Sídlo knihovny a studijního centra bylo zvoleno mimo budovu ÚV KSČM, aby se nikdo neostýchal do nich zvítat. (Ne, že ji odmítla KSČM zde umístit.)

Každý finanční příspěvek bude řádně zaevidován, aby byla zajištěna jeho naprostá přesnost a transparentnost, rovněž pokud jde o jeho další využití. Knihovna na požádání poskytne sponzorskou smlouvu.

Číslo účtu knihovny je: 278071348 / 0300,  BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ43 0300 0000 0002 7807 1348

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Od prvního března 2017 je povolena také veřejná sbírka všech občanů, všech, kteří čtou, přemýšlejí a vědí, že právě knihy jsou tím pravým bohatstvím každého národa. 

Její zvláštní bankovní účet je: 277813450 / 0300

Účelem sbírky je financování reprografických a knihařských prací, služeb studijní a vědecké knihovny, uchování knih, CD, DVD, korespondence a rukopisů Miloslava Ransdorfa, archivně-badatelské a dokumentační činnosti pro vzdělávání, publikační činnost na základě dokumentační práce. Z těchto prostředků budou také hrazeny nezbytné náklady na výplaty dobrovolníků a pracovníků knihovny.

Podrobná informace vyšla v Haló novinách dne  1. února.  Informaci lze nalézt v archivu Haló novin.

http://www.halonoviny.cz/articles/view/44939787

Videozáznam z veřejné vzpomínky výročí úmrtí M. Ransdorfa - a k založení Vzdělávacího centra a knihovny.

https://www.youtube.com/results?search_query=Ransdorfova+knihovna

Řeč M. Ransdorfa k 25. výročí založení KSČM - a také k VŘSR

skola2 1710 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top