Zdravotníci musí dostat více peněz

markova 17 wPodpora rozpočtu? Jen při odměnách zdravotníkům
KSČM by neměla vyslovit souhlas s pětisetmiliardovým schodkem rozpočtu, pokud v něm nebudou vyčleněny peníze na přímé dotace nemocnicím, které nepůjde užít jinak než na odměny zdravotníků za nasazení v době koronavirové epidemie. Myslí si to stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková.
Markové se nelíbí přístup ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama k návrhu odborů na tři stupně těchto odměn, podle míry nasazení v momentě krize. Marková je tak přesvědčena, že by KSČM měla podmínit svou podporu novému návrhu rozpočtu na příští rok právě splněním požadavku odborů. »Požadavky odborů zatím zůstaly nevyslyšeny. Celkové náklady by byly kolem 11 miliard korun.

Právě tato částka se musí najít v právě projednávaném 500miliardovém rozpočtovém
schodku. Současný nevděčný a neuctivý přístup ministra zdravotnictví totiž znamená, že většina zdravotníků z nemocnic opravdu nic nedostane.
KSČM by z tohoto důvodu neměla zatím vyslovit s rekordním schodkem státního rozpočtu souhlas,« řekla včera Marková.
»Všichni zaměstnanci nemocnic odvedli svoji práci bezchybně. Za to jim bylo po právu opakovaně děkováno, tleskáno a zvoněno. K tomu jim příslušní
ministři a pan premiér slíbili veřejně mimořádné odměny,« připomněla Marková a poukázala zejména na slib ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Ministr Vojtěch však slib naplnil jen tím, že 16. dubna zaslal ředitelům přímo řízených organizací dopis s výzvou, aby vyplatili zaměstnancům v první linii za hodinu práce bonus v rozmezí 100 až 500 Kč a těm, kteří provádějí odběry, až 1500 Kč na hodinu. Odbory v následujících měsících opakovaně vyzývaly ministra i předsedu vlády, aby zajistili přímé profinancování formou dotačního titulu tak, aby je zdravotnická zařízení nemohla použít pro jiný účel. Vydaná kompenzační vyhláška podle nich umožňuje, aby se peníze ke zdravotníkům vůbec nedostaly a ředitelé s penězi přikryli jiné ztráty. Podle Markové je toto riziko faktické, a proto by měla vláda změnit systém výplaty odměn tak, aby byl stejný jako u hasičů, policistů, záchranářů a zaměstnanců v sociálních službách. Tedy přímá dotace ze státního rozpočtu.
Marková také zcela souhlasí s požadavkem odborů, aby byli odměněni všichni zdravotníci, byť v různé míře. »V první linii byli všichni zaměstnanci všech nemocnic, nejen ti, kteří pečovali o nemocné s COVID-19. Práce všech zaměstnanců v nemocnicích byla náročnější a nebezpečnější! Stupeň této náročnosti a nebezpečí byl samozřejmě různý, a proto odbory navrhly tři různé stupně jejich ocenění,« uvedla Marková.
Více Haló noviny 22. 6. 2020
skola2 310 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top