Peníze do zdravotnictví nesmí chybět

markova 17 wRok 2020 měl být původně pro financování zdravotnictví nejlepším, s rekordními příjmy 350 miliard korun. Tyto peníze měly sloužit pro zdravotnické pracovníky i pro zabezpečení dostupné zdravotní péče. Současná krize způsobená koronavirovou nákazou ale přináší celému zdravotnickému systému obrovské problémy. Sněmovnou právě schválená novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, »připraví« systém odhadem o 8-8,5 miliardy korun. Zcela správně totiž osvobodí osoby samostatně výdělečně činné od povinnosti platit pojistné formou zálohových plateb v době, kdy nemohou v době vyhlášeného nouzového stavu vykonávat svoji profesi. Zároveň je ale také nutné počítat i s dalším propadem příjmů do veřejného zdravotního pojištění a s navýšením nákladů na zdravotní služby v důsledku probíhající pandemie. Na konci roku 2020 může být proto deficit systému veřejného zdravotního pojištění až ve výši 40 miliard korun.

Co navrhuje KSČM při řešení nouzového stavu v ČR

filip sv18wTISKOVÁ ZPRÁVA KSČM: Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip se prostřednictvím videokonference zúčastnil jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem, místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a předsedou krizového štábu prof. Romanem Prymulou. Filip navrhl předsedovi vlády řešení ošetřovného, aby lidé postižení nouzovým stavem jej mohli dostat za celou dobu, kdy budou tuto činnost provádět nikoli nařízením vlády, ale přímo zákonem. Souhlas s tímto požadavkem mu přímo z jednání vlády Babiš potvrdil a také požádal KSČM o součinnost na přípravě mimořádné schůze v legislativní nouzi, kde bude tento návrh předložen ke schválení.

Patnáctý březen varující

logo KSCMJe tomu 81 let od onoho dne, kdy nás protiprávně zabrala, za pomoci páté kolony, nacistická vojska a fašistické Německo ze zbytku naší země vytvořilo protektorát. Západní země neúčinně vystoupily na naši obranu. Jde o datum významné a hodné zaznamenání do paměti našich dětí, vnuků, nás všech. Tento vpád se uskutečnil přesto, že se mocnosti jako Anglie a Francie zavázaly, že budou dbát o naši suverenitu a že nikdo nesmí napříště porušit zbylé území Československa.
Itálie, resp. Mussolini to bral jako konečnou odplatu za troufalou pomoc Habeši, kterou v roce 1935 napadl, a naše země jedna z mála stála aktivně na straně Habešanů proti italské agresi.

Prohlášení ke stavu nouze v ČR

logo KSCMKSČM respektuje vyhlášení nouzového stavu
Jsme přesvědčeni, že opatření podle zahraničních zkušeností budou účinná, a proto žádáme občany ČR o zachování klidu a rozvahy. Současně žádáme Vládu ČR, aby opatření na zmírnění dopadů směřovala k nejohroženějším skupinám obyvatel, seniorům, rodinám s dětmi a drobným živnostníkům. KSČM bude prosazovat:
- urychlená řešení mimořádných sociálních opatření, například po skončení tzv. ošetřovného.
- řešení finanční situace rodin s dětmi a sektoru ekonomiky, které by druhotná platební neschopnost ohrozila. 
KSČM zároveň vyzývá Vládu ČR, aby efektivně využívala zákon o cenách a stanovila moratorium na další druhy zboží.
KSČM odsuzuje kybernetický útok na Fakultní nemocnici v Brně i jakákoli jiná strategická zařízení důležitá pro chod státu a žádá co nejpřísnější potrestání viníků.
Autor: VV ÚV KSČM, 13. 3. 2020
Strana 6 z 49

KH KV KSČM

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top