Bezpečnost v našem kraji

ondracek zd wMinisterstvo vnitra i Policie ČR nám pomocí statistik kriminality a její objasněnosti sděluje, že žijeme v bezpečném kraji. Jsme sice dennodenně konfrontováni s běžnou kriminalitou a není snad nikdo, kdo by se s ní nesetkal buď přímo, nebo ve své rodině, ale i tak drtivá většina z nás běžně nezaznamenává žádné výrazné stavy ohrožení. Vládou i tajnými službami jsme ujišťováni, že nejsme bezprostředně ohroženi nebezpečím teroristického útoku. Po ulicích nám nechodí vojáci se samopaly a ani se v našem kraji zatím nepotulují houfy nelegálních migrantů.

Zdá se tedy, že vše je v pořádku. Je tomu opravdu tak? Považuji za férové sdělit, že problémy jsou a jejich řešení není možné v horizontu dní ani týdnů. Hlavním problémem je nedostatek policistů. Materiál vlády říká, že téměř jedna třetina policejních oddělení není schopna zajistit nepřetržitý výkon služby. V důsledku toho dochází ke spojování hlídek. Jedna hlídka tak operuje na dvakrát větším území, a v případě potřeby rychlého zákroku může trvat velmi dlouho než na místo dojede. Ohroženy jsou zákonem stanovené dojezdové časy. I vzhledem k neskutečně přebujelé administrativě při dokumentování čehokoliv vidíme proto policisty v ulicích mnohem méně často, než by bylo potřeba i vzhledem k obecné prevenci. Policie nemá novým zájemcům o službu co nabídnout, nástupní plat kolem 20 tisíc hrubého je vzhledem k náročnosti služby žalostně nízký. I pokud by se podařilo do konce roku naplnit všechna neobsazená tabulková místa, bude tento stav trvat celý následující rok. Nový policista totiž musí nejdříve do nástupní školy a i po jejím absolvování trvá několik let, než získá potřebnou praxi.
Jako bezpečnostní problém v Královéhradeckém kraji je třeba také zmínit lokalitu kolem průmyslové zóny Kvasiny v okrese Rychnov nad Kněžnou. S rychlým rozvojem této zóny, která zaměstnává několik tisíc nových lidí nejen z ČR, ale i dalších zemí EU a často i mimo EU, je spojen i výrazný nárůst drobné kriminality a přestupkového jednání. Policie se snaží na toto reagovat, v Solnici vznikla nová policejní služebna cizinecké policie, ale opět to naráží na personální i finanční limity. Další rozvoj této oblasti bude vyžadovat přijmout komplexní řešení na úrovni kraje, a to i s pomocí vlády.
Dále bych mohl zmínit problémy, které trápí samotné policisty, od nedostatku a špatné kvality výstrojních součástek včetně balistické ochrany, až k nedostatku munice na výcvik. Pro někoho možná drobnosti, ale i ty vytváří klima uvnitř sboru.
Budu-li při podzimních sněmovních volbách podruhé zvolen, jsem připraven tyto a další problémy aktivně řešit.

Zdeněk ONDRÁČEK,
lídr královéhradecké krajské kandidátky KSČM do PS PČR

skola2 1856 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top