Budeme mít zlatou revoluci?

sazenice wNespokojenost nositelů zlatých karet, příjemců zlatých padáků, lidí napojených na státní penězovody roste. Neboť se zlaťáků dostává i jiným než právě dosud vyvoleným. Zlodějny privatizace, rozdávání peněz církvím, rozkrádání majetku to jsou hodnoty, které stojí za zlatou revolucí. Peníze jsou vždy až na prvním místě. Prebendy jsou již jednou rozdány a není možné, aby k nim přišel i někdo jiný. Svá privilegia musí bránit. Přece se nebudou dělit s dalšími.

Uvědomují si účastníci svolávaných demonstrací, čí zájmy vlastně hájí? Je to boj jedné privilegované skupiny proti druhé. Je to boj pravice, prosazující u nás cizí zájmy, za blaho mezinárodního kapitálu. Této skupině politiků se nepodařilo uspět v parlamentních volbách, ani ve volbách prezidentských. Potřebují tedy vyvolat nespokojenost pod jakoukoliv záminkou, aby se dostali k moci.
Poslední týdny jsou svolávány do Prahy protestní demonstrace. Otázkou je, jaké jsou skutečné cíle? Je opravdu pro naši zemi kardinální otázkou, zda bude ministryní či ministrem ten či onen? Vždyť kdybychom se zeptali občanů na jména našich ministrů, kolik správných odpovědí bychom dostali?
Zatím po zkušenostech se všemi revolucemi od sametové, přes arabské barevné jaro až po oranžovou na Ukrajině, jde o jediné: svrhnout nepohodlnou legitimní vládu, rozdmýchat vášně a dosadit poslušnější loutku, která nebude překážet záměrům mezinárodního kapitálu.
Revolucí označujeme nenadálou, zpravidla rychlou přeměnu s dalekosáhlými následky. Barevné revoluce přinesly tyto dalekosáhlé přeměny, které ovšem byly jen ve prospěch malé části lidí, hlavně těch nejbohatších a většina obyvatel na ně doplatila.
Nenechme se ovládat propracovanými metodami organizátorů těchto převratů, nenechme se manipulovat, používejme vlastní kritické myšlení. Nechovejme se jako stádo, ale jako myslící lidé. Jedině tak, neskočíme na lep strůjcům takzvané demokracie, která ovšem neplatí pro všechny.
Zatím po zkušenostech se všemi revolucemi od sametové, přes arabské barevné jaro až po oranžovou na Ukrajině, jde o jediné: svrhnout nepohodlnou legitimní vládu.
Věra ŽIŽKOVÁ

Haló noviny 08.06.2019 - halonoviny.cz
skola2 1239 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top