Budeme se snažit udržet akceschopnost strany

kk 22 sal1
Do Hradce Králové se 9. dubna sjeli delegáti a hosté z pěti okresů na krajskou konferenci KSČM Královéhradeckého kraje. Za významné účasti předsedkyně ÚV KSČM Kateřiny Konečné zhodnotili práci krajského výboru KSČM, pro XI. sjezd KSČM projednali Stanovisko k programovému směřování, připomínky ke Stanovám a zabývali se i podzimními komunálními volbami.

Delegáti zvolili 12 členů krajského výboru, členy stranických komisí v kraji i v centru a potvrdili v čele organizace Věru Žižkovou, která se stala též členkou Výkonného výboru ÚV KSČM. Přijali doporučení ke změnám ve stanovách. O stěžejní úkoly doplnili Stanovisko k Programovému směřování strany, z nějž vyjímáme: chceme udržet akceschopnost krajské organizace a okresních výborů, upozorňovat veřejnost na nutnost potravinové a energetické soběstačnosti ČR, podporovat mírová řešení všech válečných konfliktů, udržet dostupné zdravotnictví, školství a sociální služby pro všechny občany, dostupné bydlení, spravedlivou odměnu za práci a dobré podmínky pro důstojné stáří a co nechceme – nechceme války!
KSČM spustila kampaň proti chudobě a bude propagovat petici proti umístění cizích vojenských základen.
(r)
skola2 214 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top