Budou nemocnicím peníze stačit?

lenka fialova mNa lednovém jednání krajského zastupitelstva byly schváleny Smlouvy o závazku veřejné služby pro krajské nemocnice známé pro veřejnost jako „dotace“ pro nemocnice. Každá z nemocnic má ve smlouvě specifikované obory, na které tuto dotaci může použít. Jedná se zejména o oddělení, která jsou na péči nákladná a výkony (příjmy), které lékaři na těchto odděleních vykazují, nepokryjí náklady, tj. interny, chirurgie, ORL, gynekologicko-porodnické, pediatrie, ARO, neurologie, onkologie či lékařské pohotovostní služby.

Jak je z výčtu oddělení patrné, jsou to často oddělení, kde se celá republika, a také naše krajské nemocnice, potýká s nedostatkem lékařů a sester.

A aby mohlo vedení nemocnic dostát závazku vyplývajícího ze smlouvy, musí hledat všechny dostupné prostředky, jak si personál udržet. 

Pokud přidají personálu, nezbude jim na investice, které si nemocnice bez diskusí zaslouží. Chceme být přece operováni na vybaveném sále, chceme se léčit moderními léky, chceme ležet na postelích, které nejsou proleželé a určitě nechceme, aby na nás táhlo okny.

V loňském roce byla uvolněna z rozpočtu pro tuto „dotaci“ částka 126 mil. Kč. Krajské nemocnice svým způsobem hospodařily za rok 2015 kladně, proto se vedení kraje rozhodlo uvolnit částku pro dotaci na rok 2016 ve výši 100 mil. Kč s tím, že se uvidí, jak budou hospodařit nemocnice v průběhu roku. Vzhledem k nedostatku personálu v nemocnicích jsme s kolegou MUDr. Leošem Voborníkem navrhovali již v červnu 2015 nejen na dozorčí radě Zdravotnického holdingu KhK, a. s., aby částka „dotace“ pro rok 2016 byla ve stejné výši jako v roce 2015. Chtěli jsme tím zajistit částečnou jistotu vedení nemocnic.

Podobný názor vyslovil i zdravotní výbor Královéhradeckého kraje, který je složen ze zástupců všech politických stran. Stabilizovat nemocniční personál, a tím zachovat chod všech oddělení, lze z mého pohledu jen finanční podporou v podobě odměny na výplatní pásce. Zde je potřeba si nalít čistého vína. Lékaři a sestry mají z pohledu mnohých platy nadprůměrné, ale je potřeba si uvědomit, že je to na úkor soukromého života. Slouží soboty, neděle, noční, dvanáctihodinové směny, v případě potřeby zaskakují za kolegy. Plat jim narůstá jen díky příplatkům za noční služby a víkendy. Leč základ mzdy je, vzhledem k náročnosti zaměstnání, mizerný.

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz nevýdělečných oddělení:
                   Náchod / Rychnov n. Kn           Trutnov                      Jičín                    Dvůr Králové n. L.
Rok 2016        45,6 mil. Kč                        20,3 mil. Kč               26,2 mil. Kč             7,6 mil. Kč
Rok 2015        57,3 mil. Kč                        32,8 mil. Kč               25,1 mil. Kč           10,3 mil. Kč

Lenka FIALOVÁ, členka Zdravotního výboru Zastupitelstva KhK

skola2 1660 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top