×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 450

Cestovní ruch je důležitým odvětvím

ruml kuks wRozhovor Haló novin s vicehejtmanem Královéhradeckého kraje Otakarem Rumlem (KSČM)

Cestovní ruch je často vnímán jako něco navíc, bez čeho se rozvoj kraje nakonec může klidně obejít. Jako radní, který má kromě jiné oblasti na starost i turistiku, to vidíte jinak?

Je potřeba si uvědomit, že cestovní ruch se stává svým způsobem důležitým ekonomickým odvětvím Královéhradeckého kraje, že vytváří nové pracovní příležitosti. V našem kraji navíc ty nejatraktivnější turistické lokality jsou často místy s nejvyšší nezaměstnaností.

Příjezd většího množství turistů do kraje vede k vyšším obratům v obchodní síti, k vyšší návštěvnosti muzeí, galerií, zoologické zahrady a památek, dochází k lepšímu využití rekreačních zařízení v kraji, většímu využití ubytovacích a stravovacích kapacit. Zkrátka znamená nesporný přínos pro rozvoj našeho kraje a zlepšení života jeho obyvatel, a o to nám jde především.

V loňském roce se opět citelně zvýšil zájem turistů o Královéhradecký kraj. Myslíte si, že tento pozitivní trend bude pokračovat?

V minulém roce jsme podle průzkumu prováděného CzechTourismem měli vyšší návštěvnost o 18 procent. V současné době s ohledem na složitou bezpečnostní situaci ve světě se očekává i v některých bližších turistických destinacích další významné zvýšení turistického ruchu. Lidé dnes pociťují nižší úroveň bezpečnosti v tuniských, marockých, egyptských i tureckých turistických střediscích, nakonec ani Řecko není úplně bezproblémové, takže lidé budou logicky hledat možnosti, jak svůj volný čas nebo dovolenou strávit doma. V podobné situaci je i např. Slovensko nebo Polsko. Můžeme tedy očekávat, že dojde k dalšímu zvýšení výměny turistů mezi námi, Polskem a Slovenskem.

Jak jste na očekávaný příliv turistů připraveni?

Reagujeme na to tak, že naše destinační agentury se snaží nabízet ve spolupráci s informačními centry přijíždějícím turistům maximum možností, které kraj má, a není jich opravdu málo. Začněme třeba Českým rájem, i když jeho větší část je součástí Libereckého kraje, zatímco naopak u Krkonoš leží většina středisek v našem kraji a menší část v Libereckém. Spolupráce s Libereckým krajem je v této oblasti velmi dobrá, v obou případech máme mezi oběma kraji uzavřeno společné memorandum o spolupráci. Velmi dobře nám pracuje destinační společnost Krkonoše, Broumovsko, stejně jako společnost Branka na Náchodsku, a dobře pracují i další destinační společnosti třeba v Orlických horách. Takže si myslím, že se snažíme udělat maximum. Významně narostlo také množství kvalitních informací na internetu, prezentujeme se na všech výstavách a veletrzích, věnovaných cestovnímu ruchu.

Na veletrzích se ovšem prezentujete pod společnou značkou Východní Čechy.

Od letošního roku skutečně používáme společně s Pardubickým krajem společné označení turistického území Východní Čechy, na kterém jsme se dohodli. Společně vydáváme turistické noviny a některé propagační materiály, máme, jak jste uvedla, společné expozice na veletrzích, což určitě přináší své výsledky a očekávám, že se bude tato spolupráce dále rozvíjet.

Tím ovšem naše podpora cestovnímu ruchu nekončí, podporujeme ho i nepřímo. Protože k atraktivní památce nebo do krásného koutu přírody se musí turista nějak dopravit, snažíme se také řešit otázku oprav silnic do těch nejdůležitějších lokalit. Momentálně například řešíme opravu silnice k Braunovu betlému, která je rozbitá, a i tady se významně zvyšuje návštěvnost. S ní souvisí i nezbytná oprava parkoviště a vybavení sociálních zařízení. Vše na sebe navazuje. Například při příležitosti konání veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové jsme společně vydali mapu kempů na území obou krajů. Máme také připraveny projekty na opravu silnic z česko-polského operačního programu přeshraniční spolupráce, které mají za cíl zpřístupnit přírodní a kulturní památky a podpořit zaměstnanost na obou stranách hranice.

Lidé naštěstí nepřijíždějí jen auty, jak vycházíte vstříc rostoucímu zájmu o cykloturistiku?

cykloputovani start wVelkým tématem rozvoje turistického ruchu jsou dálkové cyklotrasy, kterých připravujeme celkem 330 km. Máme provedeny studie vedení tras, pracuje se na jejich projektové dokumentaci pro územní řízení a připravují se i stavební povolení.

Kromě této nepřímé podpory turistiky podporujete i přímo její organizátory?

Kraj cestovní ruch poměrně silně podporuje. Zaměřili jsme se především na podporu činnosti destinačních společností, a to nejen finanční, ale především organizační. Turistické destinační společnosti mají velmi dobré zkušenosti v práci ve svém území a jsou schopny si významnou část finančních prostředků získat ze své vlastní činnosti. V minulém roce jsme zřídili pracovní pozici koordinátora cestovního ruchu, který se zabývá koordinací činnosti destinačních společností, což se velmi osvědčilo. Smyslem je, aby si vzájemně destinační společnosti turisty posílaly mezi sebou a nesnažily se je držet jen na svém území, což se také daří. Zhruba před rokem jsme také ustavili komisi rady kraje pro cestovní ruch, která se mimořádně osvědčila, protože v této komisi jsou zástupci hotelů, destinačních společností, významných turistických center. Komise pracuje velmi dobře a především si její práci chválí podnikatelé v oblasti cestovního ruchu.

K jakým významným posunům v úloze kraje v oblasti cestovního ruchu došlo za dobu vaší gesce této oblasti?

rozkos nadrz wPředevším se podařilo zkoordinovat činnost destinačních společností, což předtím nebylo a každá z nich se rozvíjela izolovaně od ostatních, osvědčila se, jak jsem se již zmínil i práce komise rady. Velký kus práce byl odveden na přípravě budování dálkových cyklotras, které spadají do sítě evropských cyklostezek. V minulém roce jsme vyhlásili dotační titul na podporu budování místních cyklostezek navazujících na dálkové cyklotrasy, dále podporujeme budování cyklostezek i z programu obnovy venkova.

 

Ve kterých lokalitách se stimuluje rozvoj turistiky nejvíce?

Je jich více. Hodně jsme pokročili v rozvoji území přehradní nádrže Rozkoš. Jednak se zde plánuje cyklostezka kolem celé vodní nádrže, dále zde podporujeme iniciativu Městského úřadu Česká Skalice ve vybudování koupacích jezírek za finanční podpory kraje částkou pět milionů Kč. V letošním roce jsme zahájili ve spolupráci s NPÚ, obecními úřady a dalšími partnery přípravu rozvoje území Ratibořic. Tam chceme koordinovaně řešit jednak opravu objektů Národního památkového ústavu, opravu komunikací a objektů, které jsou v majetku přilehlých obcí a zapojeny do procesu obnovy území budou i Lesy ČR, s. p., stejně jako Agentura ochrany přírody a další.

Loni patřil k nejnavštěvovanějším místům kraje Kuks.

Velký přínos v rozvoji turistiky znamenalo loni dokončení oprav hospitálu Kuks a rozvoj celé této lokality. Úspěšně se rozvíjí také návštěvnost Broumovska a velkou  radost mám z rostoucí návštěvnosti kuks nadvori wzoologické zahrady ve Dvoře Králové. Myslím si, že stoupá zájem turistů i o samotné krajské město Hradec Králové. Zde bychom měli 20. června slavnostně otevírat nově rekonstruovanou Galerii moderního umění, kde šly náklady už přes sto milionů korun, ale rekonstrukce se opravdu povedla. Věříme, že velkým tahákem budou i různé připomínkové akce ke 150. výročí ukončení rakousko-pruské války bitvou u Hradce Králové.

Nezdá se vám podivné připomínat si bitvu, kde jsme jako národ byli na straně poražených?

To je pravda, ale podívejte se na tehdejší událost v historických souvislostech. Neoddiskutovatelným faktem zůstává, že tato válka změnila tvář Evropy druhé poloviny 19. století. Bitva u Hradce Králové, znamenající konec této kruté války, nejen změnila Evropu, ale významné změny k lepšímu se týkaly i českých zemí, kde došlo vlastně až po ní k obrovskému průmyslovému růstu, budování železnic, strojírenství, cukrovarnictví i textilního průmyslu. Obdobný rozvoj zaznamenala celá střední Evropa. Takže vlastně neoslavujeme bitvu, ale historický mezník, a s tím už se jako člověk, který mír považuje za nezbytnou podmínku života člověka a rozvoje společnosti, mohu ztotožnit. Největší akce bude přímo na Chlumu s bojovou ukázkou, ale řada doprovodných akcí začala probíhat vlastně už od konce loňského roku.

Hodně se nyní píše o pomníku koním, který bude odhalen u příležitosti tohoto výročí.

Bude nově nainstalován pomník zabitým koním ve Střezeticích. Může se zdát podivné, že chceme uctít památku zabitých koní, když počty zabitých, nezvěstných zajatých a zraněných lidí dosáhly k 50 000, ale uvědomme si, že koní na tomto válečném poli přišlo o život minimálně 7000 a o jejich osudu rozhodl člověk. V současné době se pomník odlévá a věříme, že se stihne nainstalovat včas k výročí.

16. 3. 2016 Haló noviny str. 3 Z domova
Taťána LANKAŠOVÁ, Královéhradecký kraj

skola2 2022 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top