×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 448

Církevní restituce

cirkevJe zajímavé, že stát, který stále nemá na nic peníze, někde najde dost financí na vyrovnání s církvemi. Církvím se musí vrátit majetek, o který se budou možná lépe starat, než se činilo dosud. Mluví se o církvích v množném čísle, ale většinou si pod tímto pojmem každý představuje hlavně církev katolickou. Jsem dosti skeptická, neboť mám s církví, v tomto případě katolickou,a jejím pečování o svůj majetek docela jiné zkušenosti.

Žiji v Kostelci nad Orlicí, a jak již ze jména města vyplývá, leží jeho centrum na vyvýšeném místě nad údolím, kterým protéká Divoká Orlice. Jak bývalo ve středověku zvykem město bylo opevněno a dodnes směrem k řece je svah zabezpečen vysokou opěrnou zdí. Aby byl usnadněn přístup obyvatel bydlících pod náměstím ke kostelu a k náměstí, byla nejdříve vybudována branka a později pohodlné schodiště v této opěrné zdi. Působením vody, vegetace a věkem začala se opuková zeď kolem schodů uvolňovat a rozpadat.
Po jedné zvlášť silné průtrži mračen se část zdi zhroutila. Město již dlouho uvažovalo o opravě, ale pozemky patřily církvi, a tak do cizího majetku nemohlo zasahovat. Po této havárii byly pozemky převedeny na město, a to teprve nákladem přesahujícím 2 milióny korun nejohroženější část zdi opravilo. Další úpravy si vyžádají další miliónové náklady.

Kladu si tedy otázku, zda si církve z majetku nevyzobou jen lukrativní nemovitosti a ostatní, do kterých by musela investovat, nezůstanou zase městům, kraji nebo státu. Vždyť i nyní se zbavují některých far a jiných nemovitostí. Nikdo přesně neví, jaký majetek se má vracet. Pokud jde o umělecké předměty, výzdobu kostelů a podobně měli by i nadále být všech. Kostely si stavěli většinou obyvatelé měst a obcí ze svých sbírek a darů. Rovněž i umělecká díla v nich umístěná neplatila povětšinou církev, ale její věřící, kteří je potom darovali kostelu a ne církvi. A kostel byl v myslích našich předků hlavně reprezentační stánek obyvatel, vypovídající o bohatství a významnosti místní komunity. Jedná se o velmi rozmanitý majetek, pole louky, lesy. Možná i mnohé školní či nemocniční budovy byly vybudovány církví, ale i ty jsou zde pro veřejnost a s tímto úmyslem byly asi dříve budovány.

Termín schválení vyrovnání je také docela šikovně zvolen. V době, kdy mnozí lidé mají plno starostí jak finančně vyjít ze stagnujících platů a při čím dál větší drahotě jedna z mnoha zpráv, která zapadne a v tichosti se vše provede. Tak jsme krůček po krůčku zbavováni nejen majetků, ale i možnosti prosadit svůj názor na věci veřejné, což se mi jeví jako značně nebezpečné.

Věra Žižková,
předsedkyně KhKV KSČM 

skola2 2403 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top