Dobré zkušenosti s kotlíkovými dotacemi

otakar ruml 16 wS kotlíkovými dotacemi máme v Královéhradeckém kraji dobré zkušenosti především proto, že jsme se na příjímání žádostí občanů dobře připravili. Loni v říjnu a listopadu jsme uspořádali celkem 15 seminářů určených přímo pro občany. Zúčastnilo se jich odhadem asi půldruhého tisíce zájemců o výměnu kotlů.

Na seminářích dostali skutečně velmi podrobné informace, převážná část byla věnována odpovědím na dotazy občanů. Další dobrou zkušenost jsme udělali díky podávání žádostí v elektronické formě, což bylo dobré v tom, že se nestály mnohahodinové fronty při podávání žádostí, jako se to stalo v některých jiných krajích. 

Podávání žádostí jsme spustili s první minutou dne 11. ledna a přesně za dva týdny jsme měli podáno asi tisíc žádostí v celkové hodnotě na dotaci 110 milion korun. Do deseti pracovních dní musel žadatel podat žádost v papírové podobě na podatelnu krajského úřadu, ale rozhodující bylo datum jejího elektronického podání. Žádost podanou v elektronické podobě může žadatel do dvou dnů od podání ještě doplnit, nebo úplně zrušit. Což je další výhoda této podoby před papírovou žádostí, kde už nic změnit nelze. V současné době probíhá vyhodnocování přijatých žádostí, počítáme s tím, že převis poptávky, který nyní máme, bude odstraněn vyřazením nebo zredukováním některých žádostí.Připravujeme druhé kolo kotlíkových dotací, které by mělo být vyhlášeno v druhé půlce roku. Přesný termín a případné drobné změny podmínek poskytování dotace boudou vyhlášeny po dohodě s MŽP. Dosavadní zkušenosti ukazují, že nebude nutné dělat žádné významné změny pro poskytování dotace. Velmi nám pomohla zkušenost s kotlíkovými dotacemi před dvěma lety, kdy jsme přijímali žádosti na výměnu kotlů ve spolupráci s MŽP. Tehdy se v republice zúčastnily čtyři kraje a náš mezi nimi.

Tehdy byla částka mnohem nižší – 20 milion korun, a podmínky pro poskytnutí dotace byly podstatně jednodušší. Tehdy se tady skutečně vytvořila fronta žadatelů, ale byla zvládnutelná. V letošním roce jsme občanům nabízeli možnost konzultovat podání žádosti v kontaktní místnosti vedle recepce krajského úřadu, protože jsme si vědomi, že pro některé občany může být elektronické podání žádosti problémem. Někteří žadatelé toho využili, pracovníci odboru dotací s nimi žádost vyplnili a občané odešli spokojeni. V podstatě, až na krátkodobý problém spojený s přetížením serveru, jsme žádné jiné nedostatky nezaznamenali. V současné době se občané často dotazují na vyhlášení druhého kola podávání žádostí.

Dalším výhodou pro občany je, že jim kraj nabízí možnost předfinancování projektu, nebo za ně uhradíme část faktur do výše poskytnuté dotace, takže si občané nemusí brát půjčky, pokud zvládnou bez nich svoji spoluúčast na projektu. To většina krajů nedělá., většina jich proplácí dotaci až zpětně.

Otakar RUML, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

skola2 1821 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top