Doprava v našem kraji v roce 2016

vrabecDopravní obslužnost a tzv. „tendr na dopravce“ a související podmínky pro výběrové řízení byly připraveny zodpovědně a pečlivě. Samozřejmě situaci, která nastala požadavkem odborářů, jsme několikrát projednávali na různých úrovních, ale věřte, nezaznamenal jsem ani v jednom případě, že by někdo odmítl hledat možnosti pomoci řidičům autobusů k vyšším odměnám za jejich nelehkou a velmi zodpovědnou práci.

I já jsem pro to, aby řidiči měli vyšší mzdu, ale když jsem na prosincovém jednání s odboráři nedostal odpověď na otázku, zda jejich zaměstnavatelé vyplácejí svým zaměstnancům finance v tzv. složce výkonu určené na mzdové prostředky. Je nutné, dát na stůl relevantní informace. 

Řidiči si za svoji nelehkou práci – a v současném silném silničním provozu, často provázeném bezohledností a drzostí některých řidičů motorových vozidel – zaslouží vyšší odměnu. Ovšem jsou zde zákony a i v takovémto případě je musíme dodržovat. V zadávacích podmínkách byly provedeny doplňující změny, které bohužel posouvají termín procesů a závěrečného rozhodnutí, které společnosti v následujících deseti letech budou zajišťovat dopravní obslužnost v našem kraji. Jak bude dále pokračovat proces výběrového řízení, nechci předjímat, ale jsem optimista a věřím, že nás do práce, do škol, k lékaři, na výlety atd. budou bezpečně vozit řidiči spokojení a jako doposud vstřícní a ohleduplní.

V současné době, mimo jiné, je naše starost zajistit veškerou dopravní obsluhu tak, aby podle jízdních řádů dojeli občané veřejnými dopravními prostředky do jejich vytouženého cíle. Pro rok 2016 v jízdních řádech autobusové dopravy nenastalo mnoho změn, a tak tomu je po projednání i v jízdních řádech ČD. Já doufám, že občané využívající veřejnou dopravu náš přístup oceňují. Především občané cestující z obcí do měst k lékaři, do škol, za prací a v mnoha případech i za kulturou. Ne každý má možnost dopravovat se autem, a proto je úkolem v určitém rozsahu zajistit všem plnohodnotnou dopravní obslužnost.

Rovněž je snahou cestujícím občanům maximálně vytvořit podmínky a komfort cestování i do budoucna, a to jsou kroky a můj cíl k naplnění volebního programu KSČM. Svým vlivem se chci nadále podílet na komplexním zlepšování služeb a kulturu cestování v autobusové i drážní dopravě.

František VRABEC (KSČM), předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva KhK

skola2 1774 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top