Jak je to s trestnou činností migrantů v Kostelci?

uprchliciMožná jste dostali v polovině dubna 2016 do schránek "Národní listy" - vydal Úsvit a Národní koalice, sdružení stran pro volby. Na první straně vás upoutal jistě titulek Kriminalita migrantů roste, Sobotka přijímá další a podtitul Zařízení v Kostelci n. O. zažilo prudký nárůst kriminality imigrantů...

V článku se dále uvádí, že v roce 2015 zde nebyl imigranty, jichž tu prošlo na 600, spáchán žádný trestný čin, ale vloni to bylo už 7 trestných činů - z nich se např. jeden uskutečnil na benzince a druhý v nemocnici – a mnoho přestupků, spáchaných většinou pod vlivem alkoholu. Místní restaurace se prý mění v soukromé kluby, aby sem imigranti nemohli. Tolik k podstatě věci a skutečnosti neodpovídajícímu bombastickému titulku. Vysvětlení k situaci podala Věra Žižková, zastupitelka města Kostelec a předsedkyně KhKV KSČM – a poslala jej i do Haló novin. (red) 

Migranti v Kostelci n. O.

Na konci města Kostelec nad Orlicí, směrem na Vamberk, se rozkládá areál bývalých kasáren vybudovaných za první republiky. V roce 1997 byla kasárna armádou opuštěna a chátrala. Po rozhodnutí ministerstva vnitra umístit do Kostelce n. O. Pobytové středisko pro žadatele o azyl došlo k celkové rekonstrukci ubytovacích zařízení a v roce 2001 byl zahájen provoz.

Počáteční kapacita byla 350 žadatelů. Zařízení bylo zaměřeno převážně na rodiny s dětmi, které přicházely z bývalých sovětských republik. Děti po počáteční přípravě ve speciální třídě přímo v areálu střediska přecházejí do běžných tříd základní školy. Nyní je kapacita 277 lůžek a není naplněna. Počet žadatelů o azyl se pohybuje kolem 180 až 190 osob. Nejvíce je zde Ukrajinců (asi čtvrtina), potom tu jsou Rusové, Číňané, Kubánci, Gruzínci, Arméni (kolem 10), Afgánci (jen 4), po třech jsou Syřané, Mongolové, Alžířané. Převažují jednotlivci a muži.

Již v době, kdy byl oznámen záměr vybudovat v našem městě pobytové středisko, byla část občanů silně proti a tento negativní postoj u mnohých stále přetrvává. Napomáhá k tomu i rozšiřování nepravdivých informací např. o nalezeném zavražděném uprchlíkovi za supermarketem či poplašná zpráva o znásilnění dvou holčiček. Každá taková událost je často zveličovaná a dlouho veřejností přetřásaná. Většina obyvatel nemá s cizinci žádné špatné zkušenosti, přesto se ani po 15 letech nesmířila s existencí tohoto zařízení.

Koncem března letošního roku vznikla v Kostelci n. O. petice pod záštitou SPD (Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura). Petice žádá vyhlášení místního referenda o umisťování migrantů v katastru města Kostelec n. O. Na umisťování žadatelů o azyl město vliv nemá, to je v kompetenci ministerstva vnitra. Podle zákona nemusí žadatelé ani bydlet v pobytovém středisku, ale mohou si najít soukromé bydlení (u příbuzných, známých v soukromí). To je jejich osobní rozhodnutí a na to také město nemá žádný vliv. Petice také požaduje, aby představitelé města občany v předstihu informovali o aktivitách týkajících se přijímání imigrantů.

Zcela chápu, že lidé mají v současné rozbouřené době obavy o budoucnost a chtějí se cítit ve svém městě, ve své zemi bezpečně. Chceme pokračovat v budování naší vera zizka 16 wzemě v návaznosti na dlouhodobý historický vývoj, rozvíjet kulturní dědictví, odkaz našich předků. Přesto si myslím, že některými občany, novináři i politiky je rozpoložení obyvatel zneužíváno k posílení osobních ambicí a zviditelňování se na veřejnosti. Vyvolávání hysterie je nezodpovědné. Zatím nám žádná invaze nehrozí. Migranti mají ve svém hledáčku především jiné státy, než je Česká republika. Někomu se však strach lidí z neznámého hodí a využívá ho pro své cíle. Chovejme se rozumně, braňme naši vlast, naši národní identitu, ale nepodléhejme štvavé a nenávistné kampani, která by nás mohla zavést na pokraj krvavého konfliktu.

Věra Žižková, zastupitelka města Kostelec nad Orlicí

skola2 2026 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top