Kdo se nestará, ať se pak nediví

arrow up right 2Právo občana na účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Často se při dotazu, proč lidé nechodí na veřejná zastupitelstva obce, setkávám s odpovědí „Proč bych tam chodil(a), když se můžu pouze dívat a mlčet.“ Možná hlavně z těchto důvodů je účast občanů mnohdy velmi malá, až mizivá. Lidé se mýlí, na vině je nedostatečná znalost Zákona č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích - práva občana obce při veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Zákon v tomto případě kromě jiného říká:
Občan má právo vyjadřovat na veřejných zasedáních zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem.
V praxi má tedy občan právo před hlasováním zastupitelů o projednávaném bodu požádat o slovo a říci svůj názor, případně návrh k projednávaným věcem a řídící jednání zastupitelstva mu musí udělit slovo. Jednací řád, který má ze zákona každá obec, určuje čas daný jednacím řádem pro vyslovení názoru a určuje počet vystoupení k danému bodu (v Borohrádku je čas omezen na 3 minuty a jedno vystoupení k jednomu bodu).
Kromě jiného má občan ze zákona právo:
         * Hlasovat v místním referendu.
         * Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce.
         * Nahlížet do rozpočtu obce, do usnesení a zápisů zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.
Práva občanů obce najdete v § 16 výše uvedeného zákona o obcích. Demokracie je sice pomalá, ale lidstvo zatím nic lepšího nevymyslelo. Vaše účast je vhodná, vždyť zastupitelé rozhodují o užití vašich peněz.
Ing. Miroslav Palhoun,
zastupitel Borohrádku
skola2 1495 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top