Na Královéhradecku nová předsedkyně

ok hk 16 wKrálovéhradeckou okresní konferenci KSČM čekala výměna dlouholetého předsedy Milana Špáse. Po pětadvaceti letech ve funkci jej vystřídala Taťána Lankašová. Okresní výbor posílil o dva mladé členy a omlazena byla i kandidátka do krajského zastupitelstva. Do čela krajské kandidátky byla zvolena Táňa Šormová (nestr.), jež se osvědčila v práci radní pro školství a zaměstnanost. Mezi hosty konference se zařadil též předseda OV ČSSD Petr Luska.

Na konferenci zazněla poděkování za práci členům, zastupitelům za město, kraj i poslancům, ale též kritické připomínky k jejich práci. V okrese se daří celkem dobře roznášet tiskoviny, ale povzbudit voliče k vyšší účasti na volbách se nedaří. Podařilo se znovuustavit organizaci, kde působí nejmladší komunisté pod vedením M. Stružáka (jen o jeden hlas nepostoupil do druhého kola).  V obecních volbách, které znamenaly snížení počtu mandátů, se jeví jako dobrá strategie, posavit straníky a sympatizanty na nezávsilé kandidátky. V obecních volbách překvapili voliči ve Skřivanech, kdy byla do čela obce zvolena starostka za KSČM. Krajské volby byly s 11 mandáty pro KSČM, díky síle komunistických voličů a sympatizantů z okresu, také úspěšné.

Ve vystoupení hostů a delegátů uvedla Táňa Šormová, jenž byla navržena pro čelné místo krajské kandidátky, že je třeba vždy myslet v krajské politice na nejmladší generaci a konference kv kscm 2015 1nezapomínat na seniory. Jiří Košťák v diskusi zmínil potřebu inovovat stranické stanovisko k migrantům, když se většina obyvatel cítí jejich přílivem ohrožena. Poslankyně Soňa Marková i poslanec Zdeněk Ondráček zdůraznili, že aktivity komunistů v PS jsou nezanedbatelné, jen je musí straníci sledovat jak v Haló novinách, tak na stranických webech.

konference KV 2015 2Poděkování Milanu Špásovi za práci pro stranu v mnoha orgánech, pro Futuru, Haló noviny i za akci pod Kunětickou horou zaznělo v dopisu od VVÚV KSČM i od mnoha diskutujících a od předsedkyně KV KSČM Věry Žižkové. Soudruh Špás bude pokračovat v práci jako místopředseda OV KSČM. 

Na závěr jednání vystoupila nová předsedkyně OV KSČM Taťána Lankašová s poděkováním delagátům za zvolení a za aktivity členů, také popřála do zdraví a vše nejlepší do dalšího roku.

 FOTO: Vohralíková, Diviš

skola2 1860 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top