Náchodští komunisté umí zapojit do stranické práce sympatizanty

s markova okV pěkném prostředí SOU gastronomie v Novém Městě nad Metují zahájili komunisté Náchodska konferenci (28. 11.), na níž potvrdili ve funkci předsedkyně Soňu Markovou (poslankyně PS PČR). Za volebního lídra krajské kandidátky navrhli, stejně jako komunisté  rychnovští, Otakara Rumla.

Předsedkyně OV KSČM Náchod Marková poděkovala soudruhům za odvedenou stranickou práci, zmínila, že Náchodsku se nevyhýbá stárnutí členské základny a je nesnadné získat nové členy. O tom svědčila i přijatá kandidátka, kde se objevili, kromě stávajících, noví kandidáti do KZ; mnoho z nich je čtyřicátníků, ale zatím jen sympatizantů.

Naštěstí je v okrese sympatizantů dostatek. Předsedkyně OV a člen KhKV Jiří Žoček vyjádřili nespokojenost s počátečním rozjezdem práce konference ov nachod 2015 1KhKV KSČM a řešením koaliční kolize kolem zdravotnictví. „Bude potřebné připravovat funkcionáře i do této úrovně, aby vnímali kraj jako celek,“ uzavřel Žoček. Stávající krajští zastupitelé – František Vrabec a Josef Dušek informovali o své práci v KZ. Zejména Zdeňka Šárová si zasloužila pochvalu za úsilí, jež věnovala problematice ochrany ohrožených dětí a systému náhradní péče, a za snahu poznatky vtělit do návrhu zákona. Byla to za dlouhou dobu existence krajů i mezi různými stranami jediná legislativní snaha. Zatím je ještě nepřijatá, ale Z. Šárová dodala: „Vím, že je to úkol dlouhodobý, ale mám dost konference ov nachod 2015 2sil a trpělivosti.“

V diskusi soudruzi poznamenali ke sjezdovým materiálům, že je už téměř za pět minut dvanáct, když se konečně řeší otázky řízení strany. Propagační aktivita by měla směřovat stále více do veřejnosti prostřednictvím šíření a odběru Haló novin, to zmínila předsedkyně KhKV Věra Žižková, instruktorka ÚV KSČM Taťána Lankašová a též Soňa Marková, která poděkovala Milanu Špásovi za zrod a udržení Haló novin.

(vha)

 

konference ov nachod 2015 3

skola2 2476 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top