×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 452

Navzdory rekonstrukci má Kuks turistům co nabídnout

kuksV současné době probíhá v Kuksu, a to jak přímo v obci, tak v místním hospitálu a z části i u Braunova Betléma mnoho změn. Podílejí se na nich jak Národní památkový ústav - NPÚ, tak Královéhradecký kraj spolu se svou dceřinou společností Revitalizace Kuks o.p.s., známý muzikolog, pedagog, spisovatel a kulturní nadšenec Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. a samozřejmě také obec Kuks.

Letošní rok ovšem pro nadšence a návštěvníky tohoto úžasného až tajemného místa v našem kraji není do jisté míry moc veselý. Probíhá zde mnoho projektů pro podporu této turisticky zajímavé lokality, které v letošním roce nabídnou povětšinou návštěvníkům jen cedule se zákazem vstupu nebo pohledy na staveniště. I Hospitál Kuks je kvůli rekonstrukci pro letošní rok zcela uzavřen.

Přesto se již některé věci povedlo dokončit: V loňském roce od středy 15. května 2013 byla slavnostně otevřena nová cyklostezka z Hradce Králové do Kuksu, která v budoucnu dostane v Jaroměři odbočku i do Náchoda. Již za necelý rok bylo napočítáno přes 100.000 nadšených cyklistů. Pro lepší komfort probíhají také jednání o možnosti realizace Cyklověže - automatické úschovny kol. Máme již také nové vydláždění cest v obci. Od 3.května 2014 si milovníci baroka přijdou na své v muzeu mědirytce Michaela Heinricha Rentze (1698–1758). Muzeum sídlí v jednom z historických domů na labském nábřeží. Expozice vznikla v budově postavené za zhruba 25 milionů z evropské dotace. Michael Rentz byl dvorním rytcem majitele panství hraběte F. A. Šporka. Expozice představuje tiskařské profese, originály vzácných historických tisků, ukázkové dílny knihtisku, výroby ručního papíru, mědirytu, vazby knih a restaurování. Za budovou muzea naleznete také maketu pouličního barokního divadla. Muzeum bude otevřené každý den kromě pondělí od 11:00 hodin, prohlídky budou začínat v každou celou hodinu. Muzeum chce do budoucna nabízet workshopy na funkčních replikách mědirytinového a knihtiskařského lisu ze 17. století.

V prosinci 2013 byla dokončena instalace panelů obnovené naučné stezky z Kuksu do Braunova Betléma. Sám Braunův Betlém v přírodním parku s galerií barokních plastik M. B. Brauna v Novém lese u Žirče byl v r. 1999 zařazen do seznamu UNESCO jako jedna ze 100 nejohroženějších památek světa a je otázkou, kdy se podaří jeho obnova. Je však ve správě NPÚ a to může být ještě problém na mnoho let, což jeho havarijnímu stavu moc nepomůže. Přesto se ještě alespoň upraví cesty a jeho okolí.

Opravili jsme soubor architektonicko-urbanistických prvků v Kuksu, drobné lázeňské stavby a unikátní sochařskou výzdobu s tvaroslovím charakteristickým pro dílnu barokního umělce Matyáše Bernarda Brauna. Zkrátka – po schodištích spojujících kukské terasy se opět dá bez obav chodit, léčivé prameny tečou do kamenných kašen a socha Davida je jako nová.

Obnovujeme dvě historicky cenné budovy na nábřeží Labe, které tvoří výraznou dominantu panoramatu bývalých barokních lázní v Kuksu. Projekt přispěje k prodloužení turistické sezóny v Kuksu a prodlouží délku pobytu turistů v regionu. Jedna z budov je národní kulturní památkou a druhá je v památkové rezervaci. V budovách vznikne turistické informační centrum, výstavní prostory, víceúčelový multimediální sál, stravovací zařízení, dětský koutek a ubytovací kapacity. Destinační společnost také získá zázemí pro svoji činnost a pro pořádání různých kulturních a společenských akcí.

Co projekt přinese: Dům č. p. 57, stojící na nábřeží přímo v centru Kuksu, je národní kulturní památkou. Po celkové rekonstrukci bude sloužit turistům. V barokní budově bývalého lázeňského domu a hostince U Prďoly vznikne stylová restaurace, multimediální sál, sklepní výstavní prostor, skladovací a technické zázemí, dětský koutek, kabinety, kancelář destinační společnosti apod. V srpnu 2013 došlo k významnému archeologickému nálezu; objevili jsme další část klenutého barokního sklepa v ose toho původního. Jedná se o památkově hodnotnou část stavby a zachovalou ukázku stavebně historického vývoje budovy. Bez její úpravy nešlo v rekonstrukci pokračovat, proto se v rámci změny projektu dočká rekonstrukce a návštěvníkům tuto část budovy zpřístupníme.

Objekt č. p. 72, tzv. Jeschkeho vila je historicky cenný dům v památkové rezervaci Kuksu. I ten bude po celkové rekonstrukci sloužit k rozvoji turistiky. V budově otevřeme turistické informační centrum (v Kuksu dosud žádné není) s veřejně přístupným internetem, toalety pro návštěvníky, technické a provozní místnosti a kanceláře pro pracovníky turistického informačního centra. V prvním patře vznikne ubytování pro turisty s kapacitou osmi lůžek. Díky rekonstrukci obou budov získáme zázemí pro pořádání vzdělávacích programů, tematických večerů či akcí na objednávku. Během oblíbených akcí, jakými jsou Vinobraní v Kuksu nebo Vánoční trhy, budeme moci návštěvníkům nabídnout doprovodný program.

Na internetu na doméně www.revitalizacekuks.cz a www.zkuskuks.cz provozujeme web, který prezentuje základní údaje o společnosti a projektech na obnovu barokního areálu v Kuksu a informace o kulturních a společenských akcích v regionu. Připravuje se i instalace vysílačů pro návštěvníky vlastnící tzv. chytré telefony, kdy si přes funkci bluetooth budou moci stáhnout aplikaci informující o celém areálu v Kuksu. Kuks je i na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, aj.), které používáme ke komunikaci s veřejností, prezentaci vybraných akcí a aktivit, a také jako neocenitelný zdroj zpětné vazby od návštěvníků. Doporučuji i webové stránky obce Kuks http://www.kuks.cz/kuks-granatove-jablko/ .

Již nyní se můžeme společně těšit na slavnostní otevření opraveného Hospitálu Kuks včetně parku i zahrady za více než 440 milionů korun (dokončení akce do konce roku 2014) spolu s obnoveným nábřežím pro nás všechny v sezóně 2015 (nejspíš koncem března). Je také reálná naděje na získání dotace pro opravy kaskádového schodiště z tzv. Norských fondů – odhadovaný rozsah cca 10 mil. Kč. Toto schodiště nemá ani základy a bez dotace oprava nebude možná. Starosta obce se rovněž snaží o získání dotace na opravu železného mostu spojujícího oba břehy Labe, která by mohla být rovněž úspěšná. To vše se dá nazvat jednou velkou revolucí pro rozvoj turistického ruchu v našem kraji, rozvoji obce Kuks a úctě k historickému dědictví našich předků.

Josef DUŠEK (nestr. za KSČM),
zastupitel Královéhradeckého kraje za KSČM a předseda dozorčí rady Revitalizace Kuks o.p.s.

skola2 3347 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top