Pod Kunětickou horou představíme tým kandidátů

zizkova 16 wRozhovor s Věrou Žižkovou, předsedkyní KhKV KSČM a jednou z organizátorů akce pod Kunětickou horou

Loňské setkání levicových občanů pod starobylým hradem se vyvedlo, jak účastí politiků a zastupitelů, tak počasím. Jaké naděje kladete do letošního 26. ročníku? Které politiky a hosty jste pozvali?

Jubilejní 25. setkání pod Kunětickou horou se velmi vydařilo. Počasí nám přálo. Letošní léto je více proměnlivé, častěji se střídá slunečno se zataženou až deštivou oblohou. Pevně doufám, že se nám počasí vydaří a na sobotu 3. září vyjde slunečný den, tak jak to bývá více méně pravidlem při našem setkání pod Kunětickou horou.

Zveme, jak je to již tradiční, všechny poslance a poslankyně PS i EP, senátora, vedení strany. Jejich účast bývá vždy bohatá, i když ne všichni se mohou naší akce zúčastnit, neboť mají další své závazky a povinnosti. Hlavním "táhlem" je samozřejmě účast předsedy strany Vojtěcha Filipa i místopředsedů. Myslím, že návštěvníci budou spokojeni a v diskusním stanu i mimo něj dostanou odpovědi na své otázky. Jsou zváni i velvyslanci spřátelených zemí. Protože budou na podzim volby do krajských zastupitelstev a v některých obvodech i do senátu, budou představeni přední kandidáti na tyto posty.

Letošní setkání bude zaměřeno k vrcholící kampani krajských voleb, jak jste již uvedla. Co si od setkání s kandidáty slibujete?

Kandidáti do krajských zastupitelstev by měli být obeznámeni s problémy občanů v oblastech, které spravuje kraj a které se významně dotýkají života lidí, jako je zdravotnictví, školství či doprava. Na diskusi v tradičním bloku oblíbeného "diskusního stanu" se návštěvníci dozvědí mnohé o fungování tohoto stupně samosprávy a osobně se s kandidáty poznají. Na kandidátní listinu jsme navrhli takové lidi, kteří mají zkušenosti v určitých oblastech důležitých pro fungování krajské samosprávy a osvědčili se. Jsou to odborníci, ale také lidé, kteří se nebojí jít mezi lidi, vyslechnout si jejich názory, diskutovat o nich a potom je prosazovat. Dali jsme si heslo: Jsme tým a pracujeme pro vás. Jde nám především o to, aby byli občané spokojeni se stavem zdravotnictví, školství, sociálními službami, stavem silnic a dopravní obslužností. Tam všude můžeme alespoň částečně ovlivňovat nasměrování financí a realizovat projektové záměry. Samozřejmě, že stav v kraji závisí na celkovém stavu ekonomiky v republice. V dobách, kdy se daří, se mohou lépe realizovat různé investiční záměry, které by měly vést k lepší dostupnosti všech krajských služeb. Jsme tu pro občany a budeme se snažit řešit společné problémy. To je náš hlavní cíl – a doufám, že tímto přístupem občany i pod hradem oslovíme. Dostaneme-li ve volbách důvěru od voličů a budeme-li se moci podílet na vedení kraje, budeme se snažit plnit svoje sliby bez skandálů a afér. Což se nám v tomto volebním období dařilo. Máme mezi sebou schopné, pracovité a čestné lidi, kteří by měli dostat šanci své schopnosti veřejnosti ukázat. Věřím, že účastníci setkání své zážitky a informace předají dalším voličům.

V hlavním kulturním programu jsou zařazeny již osvědčené hudební proudy - folkové regionální skupiny i dechovka. Přitáhne kulturní program očekávané mladší publikum?

Náš kulturní program je více méně tradiční. Jsou to osvědčené kapely, které sklízí úspěch jak mezi staršími posluchači - zejména oblíbené "hvězdy" jednoho soukromé televize. Snad i mladší generací, pro kterou jsou vystopení folkové. Pro tuto generaci je nachystán i páteční večer (5. září), kdy mezi sebou o přízeň diváků budou soupeřit čtyři skupiny. Byli bychom rádi, kdyby se na programu více podílela mladší generace a přivedla své oblíbené kapely, ale to se nám, bohužel, zatím příliš nedaří. Atraktivnější a známější skupiny mají příliš vysoké finanční nároky, nebo prostě levici nefandí.

Jak se mladší soudruzi podíleli na přípravě a vedení volební kampaně?

Okresní organizace se snaží zapojovat do voleb i mladší soudruhy přímou účast na mítincích v okresech. Mnohde je to velmi problematické, neboť se akce konají v časných odpoledních hodinách nebo v průběhu celého dne a pracující se nemohou uvolňovat ze zaměstnání. V sobotu je to schldnější, ale většinou je to na úkor času stráveného s rodinou. Pokud takový člověk nenajde plné pochopení u svého partnera a dětí, jeho aktivita je omezena. V dnešní době dělat pro veřejnost je velmi nevděčné – jde to i na úkor rodiny i vlasních financí, volného času. Takových obětavců je velmi málo. Musíme si jich vážit a zvažovat únosnou míru jejich zapojení. Nám mladší soudruzi velmi pomáhají při vedení volební kampaně na internetových stránkách – zpracovávají je, natáčejí pro ně videa s kandidáty, upravují fotografie a sledují dění na facebooku - a to je stojí také hodně času.

(vha)

In: Haló noviny, 1. 9. 2016 

Oblíbený diskusní stan se jistě opět naplní.      Areál pod hrdem se vloni zaplňoval od deseti hodin.

diskusnistan 15 wkh15 celek w

skola2 1596 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top