×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 457

Práce v sociálních službách je věcí srdce

lukasek josef w»Páni, i v takovéhle díře žijí lidé,« povzdechl si jeden z účastníků expedice trabantů na cestě Jižní Amerikou v jedné argentinské vesničce.

A já k tomu dodávám - ano, všude žijí lidé. I my v Čechách máme malé osady a samoty. A právě i do těch nejmenších samot zajíždějí naše terénní sociální služby. Často navštěvuji zařízení poskytující sociální služby v našem kraji a myslím, že je důležité podívat se na práci v sociálních službách i z druhé strany.

Není to práce jednoduchá, vyžaduje od pracovníků hodně velké nasazení. Nejenom fyzické, ale především psychické. Proto jsou taky velice nutné i dobré mezilidské vztahy v jednotlivých zařízeních, a pokud je mi známo, ředitelé našich zařízení, a to jak příspěvkových, tak i neziskových, na to poměrně dost dbají. Právě jim bych rád poděkoval za jejich náročnou práci, kterou ve svých zařízeních odvádějí. Mnohdy to není jen práce manažera, ale musí nahradit i stavebního investora nebo stavební dozor. Škála problémů je mnohem širší. Zvláště tam, kde nejde o příspěvkovou organizaci kraje. Máme i zařízení, jejichž zřizovatelem jsou nejenom města, ale i malé obce. Je potěšitelné, když slyšíte od ředitele nebo i přímo od starosty, že spolupráce je dobrá. Mnohdy vyloženě vycítíte, že i pro obec je provoz zařízení srdeční záležitostí. Že starosta je přímo pyšný na to, jak jsou schopni se postarat o seniory ze své obce a okolí. Myslím, že to je pýcha na správném místě a činnost, která si zaslouží uznání.

Srdeční záležitost je to mnohdy i pro řadové pracovnice a pracovníky sociálních služeb. Když si s nimi člověk povídá, slyší různé příběhy o »cestě« do sociálních služeb. Od hledání pracovního uplatnění na úřadu práce, přes jednoroční náhradní vojenskou službu až po péči o babičku doma, která nakonec vyústila v práci v některém zařízení. Ale ze všech rozhovorů přímo čiší vztah k »jejich« zařízení. Ti lidé nechávají ve zdech domovů, ústavů nebo stacionářů kus svého srdce, kus svého já. A právě za to si zaslouží poděkování, když už to finanční ohodnocení, a to si přiznejme, není zrovna nejvyšší. Práce je to, jak už jsem zdůraznil, hodně náročná. Je pochopitelné, že čas od času se objeví výjimky potvrzující pravidlo, ale takoví lidé v sociálních službách dlouho nevydrží.

Také bych rád za dobrou spolupráci poděkoval členům sociálního výboru krajského zastupitelstva i pracovníkům odboru sociálních věcí krajského úřadu. Rád bych zdůraznil systém výpočtu vyrovnávací platby, který vypracovali právě pracovníci našeho odboru. Jeho kvalita je dávána za příklad i jiným krajům. Celý systém byl prezentován na sociální komisi Asociace krajů ČR a zástupci jiných krajských úřadů s našimi pracovníky často konzultují jeho využití u nich. Celý systém má kromě jiného i tu výhodu, že nedochází k diskriminaci služeb podle zřizovatele. Naší snahou je, aby provozní prostředky byly vyrovnané ve všech zařízeních. Je přece naprosto jedno, jestli je zřizovatelem kraj, město nebo jde o neziskovou organizaci. Všichni pečují o klienty, kteří jsou občany našeho kraje. A co se týká seniorů, tak je nutné si uvědomit, že právě oni odevzdali tomuto státu svou práci a vytvořili hodnoty, které dnes využíváme. (Bohužel, někteří naši občané je i zneužívají.) Plně si proto zaslouží naši podporu a péči.

Josef LUKÁŠEK (KSČM), radní Královéhradeckého kraje

Zdroj: Haló noviny, 27. 4. 2016

 

skola2 1800 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top