Priority KSČM v Královéhradeckém kraji

ondracek zd wPriority KSČM v Královéhradeckém kraji jsou v podstatě stejné jako ve většině dalších krajů ČR, to znamená sociální oblast, zdravotnictví, doprava, bezpečnost, školství.
V každé z těch oblastí bude ale důležitá povolební spolupráce v rámci nějakých politických ujednání, která budou probíhat. Už dnes diskutujeme s některými politickými subjekty o potřebách Královéhradeckého kraje.

V každé z těch oblastí bude ale důležitá povolební spolupráce v rámci nějakých politických ujednání, která budou probíhat. Pokud bych ale měl některé body vypíchnout, tak jde například o sociální oblast, kde byl schválen dlouhodobý záměr investic ve výši 1,5 mld. Kč. Jeho cílem je zvýšit kapacitu v ústavech sociálních služeb minimálně o tisíc míst. Větší pozornost chceme věnovat také podpoře péče o seniory v domácí péči. Ve zdravotnictví je potřeba dokončit investici přestavby některých okresních nemocnic – Náchod, Trutnov, Jičín, Rychnov nad Kněžnou. I nadále chceme věnovat pozornost získávání nových lékařů a zdravotních sester, kde se nám osvědčilo poskytování nástupních příspěvků ve výši 100–150 tis. Kč podle odborné specializace.
Samozřejmě i náš kraj trápí problematika vody. Královéhradecký kraj je jedním z nejvíce postižených. Řešení vidíme v úpravě vodních toků ke zpomalení odtoku vody z krajiny, v budování vodních nádrží, změně hospodaření zemědělců změnou struktury pěstovaných plodin, ale také ve zmenšení výměry honů či ve zřizování mokřadů. Nadále se chceme věnovat také rozvoji cestovního ruchu, především budování dálkových cyklotras.
Zdeněk ONDRÁČEK
kandidát do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

IN: Haló noviny

skola2 1153 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top