Rozhovor s Táňou Šormovou – jedničkou pro KSČM v Hradci Králové

sormova bilaÚspěch spočívá v komunikaci s lidmi

Co vás přivedlo do politiky?

Tady by bylo možná na místě spíš »kdo« vás přivedl do politiky. Když se tvořila kandidátka do prvního zastupitelstva města Hradec Králové po »sametové revoluci«, byla jsem oslovena předsedou OV KSČM Milanem Špásem, zda to nechci zkusit. Kývla jsem a… to je ten úplný začátek. V roce 2000, když se opět tvořila kandidátka, tentokrát do zastupitelstva Královéhradeckého kraje, opět mě Milan oslovil a opět jsem souhlasila. A tím začala moje politická cesta krajem. Takže nebýt Milana asi bych se k politické práci neodhodlala. No a určitě veliký vliv měli moji rodiče.

A teď už tedy »co« mě přivedlo do politiky. Představa, že mohu něco změnit, pomáhat, realizovat užitečné nápady. Hlavně na komunální úrovni. Zatím jsem tu představu nezatratila, i když jsem si mnohokrát natloukla nos. Ale to k politice asi patří. Byla to výzva něco dokázat. Nemám ráda laciné lamentování v autobuse, v hospodě, na lavičce v parku, kritizování všeho a všech. Nesouhlasím ani s tvrzením, že jedinec nic nezmůže. Jedinec možná ne, ale jeden a jeden jedinec jsou už dva, dva a dva jsou čtyři atd. A to už je síla, která, pokud chce, dokáže změnit mnohé. Nejhorší je lhostejnost, nicnedělání a už dopředu házení flinty do žita. Pokud všichni budeme tvrdit, že nic nemá cenu, pak se opravdu staneme snadno ovládaným houfem poslušných oveček.

A také jsem chtěla a stále chci, aby ženský hlas byl v politice hodně hlasitý.

Nejste v komunální politice žádným nováčkem, jakými funkcemi jste již prošla?

Asi nebudu přemýšlet o časových obdobích. Byla jsem členkou zastupitelstva města Hradec Králové, oddávající, jsem stále členkou školské komise města, komise místní samosprávy na sídlišti, kde bydlím. Jsem členkou zastupitelstva Královéhradeckého kraje, členkou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, výboru sociálního, redakční rady měsíčníku U nás v kraji, jedno volební období jsem byla uvolněnou předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva KHK a v minulém volebním období jsem byla členkou rady KHK s gescí školství, sport a volnočasové aktivity. To snad stačí, ne?

Jak by vám zkušenosti z této práce pomohly v případě zvolení do zastupitelstva, na co byste se chtěla zaměřit a čeho se vyvarovat?

Ráda bych se zaměřila na větší a výraznější komunikaci s lidmi, kteří v Hradci Králové žijí, při řešení všeho, co se života a fungování města týká. V Hradci Králové již mnoho let pracují komise místní samosprávy, které znají svou oblast a její problémy. Kdysi s nimi bylo projednáváno vše, co řešilo město a zastupitelstvo. Názory občanů byly akceptovány. V posledních letech se komise místní samosprávy obcházejí, o připravovaných akcích se občané dozvídají, až když už je o všem rozhodnuto. (Posledním příkladem je změna tras městské hromadné dopravy). To je špatně. Vím, že se nedá vyhovět všemu a všem, ale informace by občané měli dostávat včas, s předstihem, aby mohli vyjádřit svůj názor a mnohdy přijít i s jednodušším, prospěšnějším a často i levnějším nápadem. Veřejné schůze by měly být samozřejmostí. Pokud by projednávaly a řešily bez arogance ze strany vedení města potřebné věci, určitě by se zvýšil i zájem občanů. Vše je o komunikaci s lidmi a hledání co nejlepších řešení prospěšných všem.

Vyvarovat bych se chtěla rozhodování »od stolu«.

Co se v tomto končícím volebním období hradeckým komunistům podařilo?

Podívejte se na webové stránky OV KSČM Hradec Králové (www.kscmhk.cz). Tam naleznete výsledky práce všech čtyř našich zastupitelů.

S jakými prioritami jdete do voleb?

Je jich několik. Například co nejrychlejší zahájení a také dokončení dalších etap rekonstrukce Benešovy třídy, investice do obnovy a zkvalitnění života na všech hradeckých sídlištích. Lidé žijící na sídlištích nesmí být lidé »druhé kategorie«. Nedovolit další zahušťování sídlišť další developerskou výstavbou.

Ráda bych také dosáhla posílení pravomocí a kompetencí komisí místní samosprávy tak, aby se výrazněji mohly podílet na rozhodování o podobě města a života v něm.

Mezi mé priority patří i kvalitní vzdělávací nabídka, široká a dostupná nabídka sportovních a volnočasových aktivit nejen pro mladé, ale i pro seniory. Budování menších sportovišť, dětských hřišť i hřišť seniorských.

Měli bychom zajistit dostatek malometrážních, cenově dostupných bytů (i nájemních) pro mladé a seniory, nejlépe ve vlastnictví města nebo postavených městem. Zajistit dostatek kvalitních a dostupných služeb pro seniory, dostatečnou nabídku různorodých aktivit (město stárne). Podporovat činnost Městské organizace Seniorů ČR.

Považuji za důležité nastavit cenu MHD tak, aby se stala motivující pro používání MHD, tím omezit přesun obyvatel auty a alespoň zčásti řešit problémy s parkováním v centru města. Logicky řešit i linky MHD. Vybudovat záchytná parkoviště na okraji města s navazující MHD.

Chci se zasadit o zachování a rozšiřování zeleně ve městě – zelené střechy, malé parčíky, odpočinkové zóny u domů na sídlištích, dostatek laviček pro seniory i před vchody do domů…

A nesmím zapomenout na další úkol, rekonstrukci Velkého náměstí a křižovatky Mileta.

Mohla byste pojmenovat (a popsat) současné největší problémy Hradce Králové?

Na prvním místě je to doprava – chybějící, respektive nepokračující dálnice, přetížený Gočárův okruh, chybějící komunikace, spojky, které by odkláněly dopravu, hlavně kamionovou, na Ostravu a Brno mimo Hradec, úděsný stav jedné z největších ulic v Hradci – Benešovy třídy, kde žije cca 9000 obyvatel a stále se odsouvající její rekonstrukce. Nedostatek řidičů MHD, parkování a zisk z parkování ve městě v soukromých rukách, nedostatek parkovacích míst, nezrealizované investiční akce – rekonstrukce křižovatky na Miletě, rekonstrukce Velkého náměstí, již zmíněná Benešova třída… Ale také nevýhodné nájemní smlouvy, nedostatek malometrážních, cenově dostupných bytů pro mladé lidi, mladé rodiny a seniory, mizející zeleň, zahušťování sídlišť další výstavbou, voda ve vlastnictví soukromé firmy, vysoká cena vody, v okrajových částech města chodníky v nedobrém stavu, vozovky, cyklostezky, stále přibývající velká obchodní centra a mizející obchody v ulicích, chybějící čistá průmyslová zóna… Jak slyšíte, není problémů málo.

Jak byste je řešila, jaký názor mají ostatní hradečtí komunisté?

Co nejrychleji to v dnešní legislativní džungli jde, tak aby přinesly prospěch i budoucím generacím, pečlivě, s velkým vědomím odpovědnosti, poctivě, pokud možno bez velkého zadlužování (ne vždy to však bude možné). Tak, aby město rozkvétalo a nemuselo se stydět za některé své části. Názory ostatních hradeckých komunistů jsou, doufám, ve velké míře shodné. Vždyť tvoříme jeden tým a měli bychom táhnout za jeden konec provazu jedním směrem, ne proti sobě.

Popusťte uzdu fantazii, jak by podle vašich představ měl váš volební obvod vypadat v příštích čtyřech letech, abyste byla spokojena?

Mým volebním obvodem je už zmiňovaná Benešova třída, která patří dnes k nejhoršímu a nejzanedbanějšímu místu v Hradci Králové. Bydlím zde od samého počátku. A jak by měla vypadat?

Opravené všechny domy s kvetoucími balkony, funkční, prosvětlené, neprotékající střechy nad chodníky, bez tmavých a nebezpečných »podzemních« zákoutí. Co nejméně bariér – schodišť a prahů, co nejvíce zelených zatravněných ploch se stromy, lavičkami, fontánkami, herními prvky pro děti, pod domy obchůdky (ne jenom herny a bazary…), kavárničky, cukrárny, co nejméně aut (parkování řešit pod zemí, případně parkovacími domy), klidná doprava, místo kontejnerů pod balkony podzemní kontejnery, loučka pro pejsky, místa pro setkávání – ohniště, malý amfiteátr, zpátky »brouzdaliště« místo současných »mlhovišť«. Před vchody do domů bych ráda viděla lavičky, aby si lidé hledající klíče mohli někam položit nákup, cyklostezka, která bude navazovat na další, vedoucí do města, linky MHD, které budou jezdit v pravidelných intervalech a zajistí rychlou a neproblémovou dopravu do všech částí města, pro seniory a lidi s handicapem (těch žije na Benešově třídě mnoho) dostupné zastávky MHD. Aktivní komise místní samosprávy, která bude vymýšlet aktivity oživující život na sídlišti. A hlavně plno usměvavých, vlídných, spokojených a aktivních obyvatel ulice a jejího okolí, kteří nebudou na »Benešovce« jen přespávat.

Jakou životní moudrostí se snažíte řídit?

Životních moudrostí, kterými se snažím řídit, je hodně. Dvě pro mě asi nejdůležitější vám povím:

»Nikoho neodsuzuj, dokud jsi dva měsíce nechodil v jeho mokasínech« - staré indiánské přísloví. A ta druhá: »Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní« - Platón.

Jiří NUSSBERGER

Zdroj: Haló noviny 1.9.2018

sormova bila

skola2 1204 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top