Setkání k významnému výročí se obešlo bez nostalgie

HK 100 wK významné události pro dělnické hnutí říjnové revoluci v Rusku uspořádal Královéhradecký krajský výbor KSČM setkání 7. 11. v sále U Švagerků v Hradci Králové za organizačního přispění místního OV KSČM. Příspěvky týkající se samé události, souvislostí té doby, osobností východočeského regionu i odkazů na současnost po volbách přednesli zástupci okresních výborů z kraje. Tři ruské písně zazpívala gymnazistka Natálie Kalivodová, studující zpěv, a přítomné naladily snímky z památných míst bývalého Sovětského svazu pořízené Jaroslavem Štraitem.

Úvodní příspěvek Jaroslava Štraita, historika a bývalého poslance, se týkal souvislostí říjnové revoluce, situace v tehdejším Rusku i některých mýtů o ní. Doporučil ke studiu objektivní novější publikace o roku 1917 „Historii Ruska a světa ve 20. století“ od akademika V. V. Zagladina a publikaci Milana Syručka „Je třeba bát se Ruska?“. V úvodu také Štrait řekl: „Nenechme se deprimovat a znejistit tím, co se o říjnové revoluci bude tvrdit. Jako každá historická událost je přemětem ideologického zápasu.“ Říjnová revoluce měla rysy demokratické – byla lidová, dělnicko-rolnická, národně osvobozenecká a protimilitaristická, ale socialistická ješě nebyla – vytvořila první alternativou k nespravelivému systému kapitalistickému i feudálnímu. Ve vystoupení jmenoval i regionální historiky Jiřího Frajdla, Františka Dosoudila, Jiřího Netíka a Jana Kaplana, kteří přispěli k zachycení dění a osobností v regionu v období počátku minulého století a vlivu myšlenek Října na ně. Například Jan Kaplan psal o Františku Kozovi Permském, jenž bojoval jako rudoarmějec, po návratu zakládal KSČ a vedl Pochodeň.

Předsedkyně OV KSČM Hradec Králové Taťána Lankašová hovořila o teoretických pracech V. I. Lenina, které se staly součástí marxistické vědecké teorie a zdůraznila roli sovětů a rad, které byly výrazem přímé demokracie. Luboš Bodlák se věnoval osobnosti Václava Hončla, jenž dokázal sdružit dělníky v Dobrušce a číst s nimi Marxe. Pro komunisty to je i úkol současnosti, jak se dostat k dělníkům v továrnách s cizím kapitálem. Je to nutné, jinak hrozí další volební porážka. Miroslav Bartoň hovořil o významu osobnosti prvorepublikového komunistického poslance Josefa Hakena z Jičínska, jehož pohřbu se mohl osobně zúčasnit. Luboš Míl z Červeného Kostelce vzpomněl na statečnost lidi, kteří ukrývali Jiřího Potůčka s vysílačkou Libuše, a další osobnosti Náchodska a věnoval se současné povolební situaci.

Řečníci se bez nostalgie po minulých dobách dotýkali i současného dění v komunistické straně. Od dob klasiků se kapitalusmus sice stále proměňuje, ale jeho podstata vysávání neprvilegovaných vrstev pracujících stále trvá a zdokonaluje se. Perpektiva možnosti vytvoření společnosti spravedlivé a sociálně příznivé pro život lidí je stále pro komunisty cílem. Předsedkyně KV KSČM Věra Žižková na závěr upozornila na to, že „je třeba se vrátit k dílům klasiků a studovat jejich metody teoretické práce a vyvodit užitečné přístupy pro současnost. Na teorii marxismu bychom měli upozorňovat mladší lidi současným jazykem za využtí internetu. I když je to obtížný úkol.“
(vha)

skola2 2441 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top