Stane se z krajského radního senátor?

lukasek josefV týdnu před konáním krajské konference KSČM v Hradci Králové oznámil dosavadní kandidát do senátních voleb za obvod č. 48, tzn. okres Rychnov nad Kněžnou, část okresů Hradec Králové, Pardubice a Ústí nad Orlicí, že z osobních důvodů odstupuje z kandidátky. Protože některými základními organizacemi byl doporučován buď přímo jako kandidát nebo jako náhradník soudruh Josef Lukášek, dosavadní krajský radní Královéhradeckého kraje, byl osloven novou předsedkyní KV KSČM Věrou Žižkovou a zástupci OV v Rychnově se žádostí, aby kandidaturu přijal. Soudruh Lukášek si vymínil několik dní na rozmyšlenou, a nakonec s kandidaturou souhlasil. V sobotu 18. ledna byl schválen jako možný kandidát do senátních voleb krajskou konferencí KSČM Pardubického kraje.

Jaké jsou první dojmy?

Přiznávám, že to vžádném případě nebylo jednoduché rozhodování. Na jedné straně potěší důvěra, na druhé straně si člověk uvědomuje obrovskou zodpovědnost, kterou tím na sebe bere. Není to vůbec jednoduché, protože jsem si plně vědom, že proti mně budou stát soupeři těžkého kalibru, zvláště pak dosavadní senátor pan Antl.

Proč myslíte?

Má samozřejmě výhodu dobré znalosti celého obvodu. Já se na obvod dívám spíše jako řadový občan. Samozřejmě vidím řadu problémů i zkrajského pohledu. Tíží mě situace na našich silnicích, a tady bych mohl jmenovat jeden úsek za druhým. Slyším o potřebách našich hasičů, co se týče techniky, zvláště pak v okrajových částech, často špatně dostupných. Mohl bych pokračovat o otázce zdravotnictví a o otázkách sociálních bychom tady mohli vykládat hodiny. Tady je problémů spousta. Od sociálních dávek až po sociální byty, které trápí naše obce a města.

Domníváte se, že senátor to může ovlivnit?

Na to je těžká odpověď. Nemám žádné senátorské zkušenosti, ale dost často jsem diskutoval spředchozí senátorkou Václavou Domšovou, a tak vím, že senátor sám o sobě, je sám voják v poli. Že může něco málo ovlivnit, ale vždy je potřeba spolupráce. Ať už v klubu nebo s rodným krajem. Vždyť i v kraji musíme spolupracovat, a pokud chceme něčeho dosáhnout, nesmíme hledět na politickou příslušnost a vždycky si uvědomovat, že jsme především tady pro lidi – jak my, tak i opozice.

Co byste viděl jako prvořadé, pokud byste o těchto záležitostech mohl rozhodovat?

Především práci pro lidi, kteří chtějí pracovat a taky patřičnou mzdu. Nápravu Drábkových sociálních dávek, aby lidé opravdu nemocní nemuseli živořit a simulanti se přitom nepovalovali. A v neposlední řadě systém ve školství, zde si hřeji polívčičku své učitelské profese, protože to, co tu v současné době máme, je jeden veliký nepořádek, a to dosavadní stav hodnotím hodně slušně. Ale řešení bude především starostí nové vlády, i když doufám, že poslanci i senátoři také přispějí – a jen doufám, že rozumně.

Co byste slíbil voličům?

Nechci dávat žádné velké sliby, nemohu rozdávat žádné podbízivé dary, já mohu obvodu nabídnout jen svou práci. I to někdy není málo.

Za rozhovor děkuje

Marie Ondráčková

skola2 2022 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top