Stoleté výročí republiky

vlajkaKdyž tak sleduji naše „objektivní“ sdělovací prostředky tak jen žasnu. O vznik ČSR se zasloužili Masaryk, Beneš, Rašín, ale o Štefánikovi nic moc. Co ale vliv VŘSR na vznik republiky? Revoluční nálada během první světové války rostla, ale o tom ani slovo. Nejvíce se mi líbí, že se vychvaluje vše, co bylo do roku 1948. Nejúspěšnější období ale bylo období 1948-1990. Statistiky to dokazují, ale o tom se mladé generaci narozené po roce 1989 neřekne ani slovo.

Celé toto období se jen kritizuje, ale co takhle ukázat výsledky třeba 2. nebo 5. pětiletky. Samozřejmě to bylo komunistické plánování, ale co třeba současná EU, která plánuje na sedm let dopředu? Sice na tak detailně, ale plánuje.
Ptám se, co vlastně oslavujeme? Vždyť tehdejší ČSFR zanikla k 1. 1. 1993! Bylo to zásluhou pánů Klause a Mečiara, kteří chtěli být předsedy vlády každý ve své zemi. Koho se na to zeptali? Věděli velice dobře, že kdyby se o tom hlasovalo, že by rozdělení neprošlo. Od převratu jsem se ještě nesetkal s občanem Slovenska, který by s rozdělením souhlasil. Tomu se říká demokracie? Perfektně zpracovávají mladou generaci narozenou po roce 1989, ale zapomínají, že zde ještě je generace, která si tuto dobu velice dobře pamatuje. Věřím, že alespoň naše děti a vnoučata se dožijí toho, že pravda a láska zvítězí.
Jaroslav Ondráček st.,
hrdina socialistické práce

Psáno pro listopadový Krajánek.

POZNÁMKA:
Československá republika byla po druhé sv. válce opět Československou republikou (Československem), od roku 1948 lidově demokratickým státem, od roku 1960 nesla název Československá socialistická republika a federací se stala od ledna roku 1969, název republiky se nezměnil. V roce 1990 byla republika přejmenována – po tzv. "pomlčkové válce" – na "Česká a Slovenská federativní republika" a o tři roky později došlo k rozdělení státu – na Českou republiku (Česko - už jsme si zvykli, ale chybí tam Morava) a Slovenskou republiku (Slovensko). Světově známý pojem MADE IN CZECHOSLOVAKIA tak vzal za své... Jen ta vlajka nám zůstala stejná. (vha)
skola2 1321 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top