Úpravy u památníku Odolov

odolov1 kaceni wPříprava na oslavy 75 výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou 
Ještě nezačalo ani pořádně jaro a už předseda oblastní rady z Úpicka a člen OV KSČM v Trutnově Luboš Medek zorganizoval zahájení úprav v parčíku před Památníkem osvobození v Malých Svatoňovicích – Odolově. Na tomto místě bylo nutné porazit několik vzrostlých jedlí. Některé poškodil silný vítr a několik dalších bylo třeba pokácet z bezpečnostních důvodů, jak rozhodl pozvaný odborník. Profesionální lesáci provedli odborné poražení označených stromů. O další práce se podělili členové KČP a KSČM, kteří poražené stromy rozřezali a odstraněné větve částečně spálili a část si někteří vzali na topení.

Ostatní byly odvezeny ve spolupráci s Obecním úřadem v Malých Svatoňovicích na obecní skládku dřevního odpadu, kde budou zpracovány na štěpku.
V tomto parčíku je naplánováno v úzké spolupráci s Obecním úřadem, zřízení dětského koutku a instalace informačních tabulí. Na některých si budou moci zájemci přečíst jména obětí, lidí, kteří zahynuli v koncentračních táborech nebo byli zastřeleni či popraveni v období květnového povstání v roce 1945 na Úpicku. Na dalším panelu bude informace o historii budování Památníku osvobození vč. fotodokumentace. Bohužel v době, kdy píšu tyto řádky, není jisté, jestli se 8. května plánovaná krajská akce uskuteční. Důvodem je současná pandemie způsobená koronavirem, která zasahuje celý svět. Nikdo netuší, kdy a jak vše skončí! My přesto budeme v přípravách pokračovat tak, jako kdyby se oslavy 75 výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou uskutečnily podle plánu.
Jaroslav Vrba, KČP Úpice – Královéhradecký kraj
FOTO – Pavel Miler a Jaroslav Vrba

odolov2 kaceni wodolov3 kaceni w
skola2 86 X

KH KV KSČM

Reklama

logo komise mladeze

Go to top