×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 452

Uspěla KSČM v tomto volebním období v Královéhradeckém kraji?

dusekDovolím si podat krátké zamyšlení nad pozicí a prací KSČM v Královéhradeckém kraji v uplynulých necelých čtyřech letech. Je mi známo, že mé řádky budou převážně číst lidé, kteří jsou buď přímo členy KSČM, nebo její sympatizanti, proto se rozhodně očekává, že automaticky, nejlépe s vykřičníkem, napíšu »úspěch« a dál nemusím psát, neboť učiním spokojenosti zadost. To by bylo ale až příliš laciné a mně záleží na tom, alespoň obecně popsat, jak tuto otázku vnímám jako zastupitel kraje, zvolený za KSČM, a zároveň jako občan.

Jestli KSČM v tomto volebním období a v tomto kraji uspěla, nebo neuspěla, si z mých slov odvodíte sami, a na závěr přidám i svůj názor.

Psal se rok 2012 a vy, občané-voliči, jste svými hlasy rozhodli o těsném výsledku voleb, kdy KSČM uteklo vítězství o skutečně pár stovek hlasů. ČSSD obhájila předchozí vítězství s 32 248 hlasy, ale přitom ztratila šest míst v zastupitelstvu. KSČM získala 31 685 hlasů, což je o pouhých 563 méně, a posílila o čtyři místa v zastupitelstvu (další strany získaly zhruba od 12 000 do 19 000 hlasů méně než KSČM). Tato čísla jsou už dávno známá, ale uteklo trochu vody a neuškodí si je právě nyní připomenout.

ČSSD potřebovala koalici, KSČM do té doby byla vždy opoziční stranou, navíc dodnes je mezi mnohými občany v ČR považována za neschopnou až zločineckou. Nelehká volba, ale KSČM dala jasné záruky levicové a poctivé spolupráce, načež vzniká koalice ČSSD a KSČM s převahou pouhého jediného hlasu (12 ČSSD + 11 KSČM, dohromady 23 mandátů ve 45členném zastupitelstvu). KSČM po celou dobu jasně ukazovala občanům, že je schopna se dobře spolupodílet na řízení kraje, je tedy moderní, životaschopnou levicovou stranou s velkým potenciálem.

Koaliční třenice samozřejmě také byly, dokonce až na hraně rozpadu koalice, ale i to bylo velmi zdravé pro koalici samotnou, jakož i řízení a směřování kraje. Obzvláště směřování zdravotnictví bylo citlivým tématem, kde jsme na klubu zastupitelů KSČM také měli neshody i sami mezi sebou. Zdravé komunikaci a třeba i dlouhému dohadování byla nakonec odměnou shoda.Naše koalice dokázala najít kompromis i ústupky ve smysluplných návrzích opozičních stran, což někteří opoziční politici dokážou dodnes ocenit, jiní naopak jakoby nevidí a neslyší a zarytě, i prostřednictvím manipulace s médii a veřejností, prosazují za každou cenu jen a jen svůj názor. Spíše bych to nazval osobním zviditelňováním se než službou občanům… Dokonce při známkování našeho hospodaření jsme od jednoho opozičního zastupitele za TOP 09 dostali jako ve škole známku jedna minus.

Hendikepem naší práce ovšem jsou dvě úrovně obtíží. První je v samotném řízení státu vládou, ministerstvy, orgány EU, některými nedokonalými zákony apod., v souvislosti s mnohými činnostmi, kde nám často právě nedokonalá legislativa, nařízení aj. naopak výrazně ztěžovaly a ztěžují práci (zvláště ve špatném financování zdravotnictví a školství, dostavbě dálnice D11 a R35, zadávání veřejných zakázek, ale i v dalších oblastech). Druhá potíž je v tom, že právě toto občané často nedokážou od sebe odlišit a prostě hází politiky do jednoho pytle.

Zvláště však se povedlo udržet zdravotnictví v rukou kraje přes tlaky pravicové opozice jej přenechat soukromému sektoru (to by hrozilo kolapsem dostupné péče, ač nás do podobné situace dostávalo i ministerstvo zdravotnictví podfinancováním tohoto odvětví), dále důraz na udržení převážně škol zřizovaných naším krajem, přes silné tlaky posilovat soukromé školy (jako jeden z příkladů mohu uvést, že v jednom z našich měst jsme museli přistoupit ke sloučení gymnázia s další naší školou kvůli jejich záchraně vzhledem k nedostatku žáků a nedlouho potom ve stejném městě vzniklo soukromé gymnázium – to se ani logicky nedá vysvětlit). Výrazně se navýšily opravy a rekonstrukce silnic a komunikací.

Další významný faktor je také hospodaření kraje, které bylo uzavřeno v roce 2015 s kladným saldem 383 milionů korun. Je to druhý nejlepší výsledek krajské ekonomiky od vzniku krajů. Předpokládá se, že v roce 2016 se sníží zadluženost o dalších 200 milionů na zhruba 440 milionů Kč. Ve zdravotnictví se podařilo snížit dlouhodobé zadlužení krajských nemocnic na polovinu, to je asi 150 milionů korun, a vyřešily se závazky po splatnosti. Kraj se nachází v dobré ekonomické a finanční situaci a více investuje. Celkový objem výdajů na zajištění funkčnosti nemocnic, dopravní obslužnosti, škol, sociální oblasti aj. se pohybuje kolem 3,5 miliardy, z toho podíl investic dosahuje téměř 20 %, tedy 700 milionů korun.

Uspěla tedy KSČM, podle alespoň těchto informací, ve volebním období 2012–2016 v Královéhradeckém kraji, nebo ne? Za sebe a mnohé další mohu upřímně s radostí konstatovat, že uspěla.

Josef DUŠEK, zastupitel za KSČM

IN: 16. 3. 2016 Haló noviny, Královéhradecký kraj

skola2 1812 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top