VOLEBNÍ MANIFEST KSČM

logo KSCMMír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

I. Život bez obav
• Řešme příčiny migrační krize, odmítáme vnucované kvóty na přerozdělování běženců.
• Zajistíme funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.
• Posílíme obranyschopnost země.
• Omezíme zahraniční mise a zbytečnou militarizaci. Budeme usilovat o ukončení členství České republiky v NATO.
• Zavedeme brannou a vlasteneckou výchovu.

II. Sociální spravedlnost a úcta k práci
• Každý musí mít právo na práci. Za poctivou práci náleží spravedlivá odměna na evropské úrovni. Minimální mzdy zavedeme na 50 % průměrné mzdy.
• Zajistíme důslednou právní ochranu zaměstnance a kvalitní pracovní právo. Posílíme odborová práva.
• Zavedeme pravidelnou a důstojnou valorizaci důchodů podle skutečných základních životních potřeb seniorů.
• Zajistíme spravedlivé odvody a pravidelné navyšování plateb za státní pojištěnce.
• Pomůžeme handicapovaným a zdravotně postiženým. Zajistíme stabilizaci sociálních služeb.
• Snížíme počty občanů žijících pod hranicí chudoby. Chceme sociální dávky pro ty, co je skutečně potřebují.
• Zdravotnictví nesmí být jen výnosný kšeft. Podporujeme vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
• Zavedeme jednu státní zdravotní pojišťovnu, důslednou lékovou politiku a proplácení i prvních tří dnů nemocenské.
• Zajistíme právo na slušné bydlení, které je lidským právem. Podpoříme nízkonákladové bydlení a výstavbu obecních i družstevních bytů.
• Vymahatelnost práva ano, vydírání dlužníků ne. Požadujeme větší ochranu před obchodníky s chudobou.
• Zabezpečíme kvalitní vzdělání dostupné podle schopností, ne podle peněženky. Podporujeme učňovské a technické vzdělávání. Zavedeme větší sociální a prospěchová stipendia. Snížíme administrativu na školách – učitel má učit, ne papírovat.
• Zachováme a budeme dále rozvíjet speciální školství, inkluze za každou cenu je nesmysl.
• Podpoříme rodiny s dětmi a porodnost. Požadujeme větší šance pro uplatnění mladých. Zavedeme právo na první zaměstnání, startovací bydlení, novomanželské půjčky.
• Zajistíme dostupnost kulturního, sportovního a volnočasového vyžití.

III. Ekonomika pro lidi
• Obnovíme strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury (vodní, plynové, elektrické a dopravní). Požadujeme inventuru prodejů státního majetku.
• Založíme komerční banku ve vlastnictví státu pro financování národních, krajských i obecních projektů.
• Zastavíme další rozprodej majetku naší vlasti. Požadujeme nepromlčitelnost privatizačních podvodů, omezíme odliv zisků do zahraničí.
• Podpoříme rozvoj družstevních a komunálních podniků, zavedeme spoluúčast zaměstnanců.
• Podpoříme vědu, výzkum, vývoj a inovace, požadujeme větší propojení vysokých škol s podnikovou sférou.
• Požadujeme daňovou úlevu lidem s nízkými příjmy. Zavedeme daňové paušály u malých příjmů, progresivní zdanění zisků velkých korporací a oligarchů. Chceme zjednodušení daňového systému.
• Zabezpečíme energetickou bezpečnost a cenově dostupnou energii pro domácnosti. Zahájíme výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany.
• Prosadíme návrat k soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin na domácí půdě s důrazem na kvalitu a nezávadnost.
• Podpoříme zkvalitnění života na venkově a v odlehlých oblastech regionů.
• Podpoříme ekologicky šetrné druhy dopravy, včetně integrované veřejné hromadné dopravy. Podpoříme národní dopravce.

IV. Příroda pro nás i budoucí generace
• Požadujeme dlouhodobě udržitelnou kvalitu života v návaznosti na společenskou sociální soudržnost.
• Zastavíme devastaci krajiny a půdního fondu. Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátíme do rukou státu.
• Prosadíme právo na čistý vzduch a budeme účinně regulovat a postihovat znečišťovatele ovzduší.
• Požadujeme udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin. Prosadíme kvalitní a konkurenceschopnou surovinovou politiku.
• Odpad je pro nás cenná surovina. Chceme rozvoj zpracování odpadů a recyklace, zákaz dovozu jakéhokoliv odpadu k uskladnění a likvidaci na našem území.

V. Demokracie a lidská práva
• Omezíme přebujelou národní i bruselskou byrokracii. Zodpovědný stát své občany chrání. Požadujeme srozumitelnost a vymahatelnost práva.
• Zamezíme prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, korupci a klientelismu ve veřejné správě. Plošná majetková přiznání jsou řešením.
• Rozhodujme společně. Nadále prosazujeme zákon o obecném referendu, chceme rozšířit právo všelidové iniciativy.
• Prosadíme revizi a zdanění církevních restitucí a urychlíme odluku státu od církve.
• Zaručíme objektivní informovanost veřejnosti, nezávislost a vyváženost médií. Požadujeme svobodný internet.

skola2 1792 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top