Volební program KSČM v Hradci Králové

volby hk 2018wProgram šitý Hradečákům na míru

Od května jsme využívali každou příležitost, abychom se zeptali hradeckých spoluobčanů, co by v našem městě chtěli změnit. Vyplněné anketní lístky poskytly orientaci v přáních a potřebách voličů. Jsou základem volebního programu KSČM v Hradci Králové.

• Situaci v dopravě ve městě chceme řešit jako celek. Z výnosu parkování může být dotována hromadná doprava, a tím podstatně zlevněna. Zřídit záchytná parkoviště s napojením na MHD a parkovací domy uvnitř města.


• Jsme rezolutně proti tzv. zahušťování sídlišť na úkor zeleně.

• Jako investiční prioritu vidíme rekonstrukci Benešovy třídy a dokončení rozpracovaných investic. Požadujeme úsporné a rychlé investování do budoucnosti města.

Distribuci vody chceme vrátit do rukou města.

• Roste potřeba malometrážního bydlení s dostupným nájemným. To lze zabezpečit jen tak, že se město samo stane stavitelem a majitelem bytů a může tím pomoci seniorům a mladým rodinám.

Komise místní samosprávy musí být partnerem vedení města, v první řadě jde rozhodování o místních investicích.

Neschvalujeme další rozprodej městského majetku.

Vážení spoluobčané, děkujeme vám za vaše podněty. Větší počet mandátů by nám usnadnil prosazovat to, co opravdu chcete a potřebujete.

Vaši kandidáti KSČM – kandidátka č. 12
skola2 1332 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top