Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

I. Život bez obav

 • - Život bez obav. Řešme příčiny migrační krize, odmítáme vnucované kvóty na přerozdělování běženců.
 • - Zajistíme funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.
 • - Posílíme obranyschopnost země.
 • - Omezíme zahraniční mise a zbytečnou militarizaci. Budeme usilovat o ukončení členství České republiky v NATO.
 • - Zavedeme brannou a vlasteneckou výchovu.

II. Sociální spravedlnost a úcta k práci

 • - Každý musí mít právo na práci. Za poctivou práci náleží spravedlivá odměna na evropské úrovni. Minimální mzdy zavedeme na 50 % průměrné mzdy.
 • - Zajistíme důslednou právní ochranu zaměstnance a kvalitní pracovní právo. Posílíme odborová práva.
 • - Zavedeme pravidelnou a důstojnou valorizaci důchodů podle skutečných základních životních potřeb seniorů.
 • - Zajistíme spravedlivé odvody a pravidelné navyšování plateb za státní pojištěnce.
 • - Pomůžeme handicapovaným a zdravotně postiženým. Zajistíme stabilizaci sociálních služeb.
 • - Snížíme počty občanů žijících pod hranicí chudoby. Chceme sociální dávky pro ty, co je skutečně potřebují.
 • - Zdravotnictví nesmí být jen výnosný kšeft. Podporujeme vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
 • - Zavedeme jednu státní zdravotní pojišťovnu, důslednou lékovou politiku a proplácení i prvních tří dnů nemocenské.
 • - Zajistíme právo na slušné bydlení, které je lidským právem. Podpoříme nízkonákladové bydlení a výstavbu obecních i družstevních bytů.
 • - Vymahatelnost práva ano, vydírání dlužníků ne. Požadujeme větší ochranu před obchodníky s chudobou.
 • - Zabezpečíme kvalitní vzdělání dostupné podle schopností, ne podle peněženky. Podporujeme učňovské a technické vzdělávání. Zavedeme větší sociální a prospěchová stipendia. Snížíme administrativu na školách – učitel má učit, ne papírovat.
 • - Zachováme a budeme dále rozvíjet speciální školství, inkluze za každou cenu je nesmysl.
 • - Podpoříme rodiny s dětmi a porodnost. Požadujeme větší šance pro uplatnění mladých. Zavedeme právo na první zaměstnání, startovací bydlení, novomanželské půjčky.
 • - Zajistíme dostupnost kulturního, sportovního a volnočasového vyžití.

III. Ekonomika pro lidi

 • - Obnovíme strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury (vodní, plynové, elektrické a dopravní). Požadujeme inventuru prodejů státního majetku.
 • - Založíme komerční banku ve vlastnictví státu pro financování národních, krajských i obecních projektů.
 • - Zastavíme další rozprodej majetku naší vlasti. Požadujeme nepromlčitelnost privatizačních podvodů, omezíme odliv zisků do zahraničí.
 • - Podpoříme rozvoj družstevních a komunálních podniků, zavedeme spoluúčast zaměstnanců.
 • - Podpoříme vědu, výzkum, vývoj a inovace, požadujeme větší propojení vysokých škol s podnikovou sférou.
 • - Požadujeme daňovou úlevu lidem s nízkými příjmy. Zavedeme daňové paušály u malých příjmů, progresivní zdanění zisků velkých korporací a oligarchů. Chceme zjednodušení daňového systému.
 • - Zabezpečíme energetickou bezpečnost a cenově dostupnou energii pro domácnosti. Zahájíme výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany.
 • - Prosadíme návrat k soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin na domácí půdě s důrazem na kvalitu a nezávadnost.
 • - Podpoříme zkvalitnění života na venkově a v odlehlých oblastech regionů.
 • - Podpoříme ekologicky šetrné druhy dopravy, včetně integrované veřejné hromadné dopravy. Podpoříme národní dopravce.

IV. Příroda pro nás i budoucí generace

 • - Požadujeme dlouhodobě udržitelnou kvalitu života v návaznosti na společenskou sociální soudržnost.
 • - Zastavíme devastaci krajiny a půdního fondu. Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátíme do rukou státu.
 • - Prosadíme právo na čistý vzduch a budeme účinně regulovat a postihovat znečišťovatele ovzduší.
 • - Požadujeme udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin. Prosadíme kvalitní a konkurenceschopnou surovinovou politiku.
 • - Odpad je pro nás cenná surovina. Chceme rozvoj zpracování odpadů a recyklace, zákaz dovozu jakéhokoliv odpadu k uskladnění a likvidaci na našem území.

V. Demokracie a lidská práva

 • - Omezíme přebujelou národní i bruselskou byrokracii. Zodpovědný stát své občany chrání. Požadujeme srozumitelnost a vymahatelnost práva.
 • - Zamezíme prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, korupci a klientelismu ve veřejné správě. Plošná majetková přiznání jsou řešením.
 • - Rozhodujme společně. Nadále prosazujeme zákon o obecném referendu, chceme rozšířit právo všelidové iniciativy.
 • - Prosadíme revizi a zdanění církevních restitucí a urychlíme odluku státu od církve.
 • - Zaručíme objektivní informovanost veřejnosti, nezávislost a vyváženost médií. Požadujeme svobodný internet.

Závěrem Vás žádáme:

Pomozte nám naplnit naše cíle a umožněte nám dokončit započaté projekty.
Informujte o našich programových cílech své příbuzné a známé.
Děkujeme. Vaši kandidáti

Stáhnout přílohy:
skola2 4803 X
Go to top