Z. Ondráček: Bojí se nová koalice odborníků za KSČM?

ondracek zd 16 wDne 5.12.2016 proběhlo v Hradci Králové 2. zasedání nového zastupitelstva Královéhradeckého kraje, na kterém se, mimo jiné, volili členové do jednotlivých výborů. Při obsazování těchto míst bývá zvykem, že zastupitelé hlasují o všech návrzích, které vzešly z jednotlivých politických uskupení zastoupených v krajském zastupitelstvu a tzv. nekádrují koho ano a koho ne. Ono totiž těžko hlasovat proti někomu, koho osobně ani neznáte, a nevíte, zda pro činnost výboru bude či nebude přínosem. Volba nominantů je tak plně na odpovědnosti nominujícího subjektu.

Podle ustálené, a zde říkám správné, praxe proběhla volba téměř u všech výborů. Pouze u výboru zdravotního došlo k tomu, že se zástupce TOP 09 veřejně vyjádřil proti nominované kandidátce za KSČM Ivě Řezníčkové a následnou volbou nebyla jmenovaná do výboru zvolena. Nastal tak nový precedent, kdy hlasy vládní koalice v podstatě určují, kdo smí a kdo naopak nemůže pracovat ve výborech. Nebylo to přitom o odbornosti Ivy Řezníčkové, která ve zdravotnictví pracuje, je předsedkyní odborů v Oblastní nemocnici v Trutnově a v této nemocnici je také předsedkyní dozorčí rady. Ve zdravotním výboru kraje pracovala celé minulé volební období. Problém je v ryze osobní rovině. Paní Řezníčková byla svého času viditelnou tváří aniciativy iva reznickova 16 wZachraňme Vesnu, a šla do opakovaných sporů s tehdejším ministrem zdravotnictví doc. Leošem Hegerem. Ten je po volbách nejen poslancem Parlamentu ČR, ale i koaličním krajským zastupitelem a členem zmiňovaného výboru pro zdravotnictví. Právě pan zastupitel Heger veřejně vystoupil a řekl, proč nemůže paní Řezníčková v tomto výboru pracovat.

Nová koalice tak ukázala občanům svoje pojetí demokracie v praxi. Dnes určují, kdo smí pro občany pracovat, zítra třeba to, kdo bude smět při jednání zastupitelstva vystoupit a říci svůj názor.

Autor: Zdeněk Ondráček, poslanec PSP ČR za KSČM, krajský zastupitel

8. 12. 2016 - www.kscm.cz

skola2 6166 X
Go to top