V minulosti byly vodárenské společnosti pravicovými politiky v mnohých městech a obcích rozprodány soukromým společnostem, což se posléze ukázalo v mnoha ohledech jako vážný problém. Nejprve se to projevilo v možnosti (spíše nemožnosti) čerpat dotace EU pro vodohospodářské společnosti v soukromých rukou. Tam, kde byli politici v jiných obcích prozíraví a tyto společnosti neprodali, ale zachovali je ve vlastnictví měst a obcí, dotace naopak čerpali, a to pomohlo lépe spravovat hospodaření s vodou pro občany.

Česká vodohospodářská síť je dnes na hranici životnosti, soukromí provozovatelé do ní neinvestují. Hospodaření s pitnou a odpadní vodou proto zřejmě čeká razantní změna a je třeba ji provést co nejrychleji. Kvůli rostoucím problémům s ničivým suchem hodlá stát ochranu vody nadřadit ústavním zákonem ostatním veřejným zájmům. Toto ovšem bývá často jen suchým prohlášením vrcholných politiků a zde je nutné opět pracovat ve prospěch nejen našeho regionu, ale celé ČR už od krajských zastupitelstev. Jednak aby už v budoucnu nebylo možné prodávat vodovodní řád soukromým společnostem a dále abychom docílili toho, že se od soukromých společností opět navrátí hospodaření s naší vodou pro občany do rukou měst a obcí v našem kraji.

Toto je jeden z mých důležitých cílů.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

skola2 1699 X

Naši kandidáti do KZ

Go to top