Nedejme se, je mým volebním heslem a asi se ptáte, v čem se nemáme dát? Toho by bylo v každé oblasti víc než dost. Jako například: nedejme se okrádat o naši vodu, o naše nerostné bohatství, o výsledky naší práce, našich mozků... Mě však jako bývalého učitele zajímá především školství. Nedejme se nadále ohlupovat. Ať už informačními prostředky, tak učebnicemi našich dětí a vnoučat. Koronavirová krize ukázala nesystematičnost a chaos ve školních vzdělávacích programech, nedostatečné řízení zřizovateli, chybí jednotné řízení.

Budu-li zvolen, budu prosazovat jak v krajském zastupitelstvu, tak v Senátu:
  • Výstavbu pavilonu v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou – naplnění memoranda mezi vládou ČR a firmou Auto Škoda
  • Urychlení výstavby pokračování komunikace I/35 
  • Realizaci Domova seniorů v prostorách bývalé nemocnice v Opočně
  • Obchvat Rychnova nad Kněžnou
  • Obchvat Častolovic a Kostelce nad Orlicí
  • Výstavbu protipovodňové hráze v Mělčanech u Dobrušky

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

skola2 1805 X

Naši kandidáti do KZ

Go to top