Ve svém profesním životě jsem se zabýval oblastí školství, bezpečnosti a veřejnými financemi, a to jak při jejich plánování, tak i při realizaci veřejných zakázek. Oblast školství a bezpečnost a s nimi související zvládání krizových stavů je velmi finančně náročné. Rovněž otázka veřejných financí a transparentní, efektivní a účelné vynakládání peněžních prostředků je problematika, o kterou se zajímá většina obyvatel kraje. Nástup hospodářské krize také zvýší požadavky na správnou alokaci peněžních prostředků a udržení vyrovnaného hospodaření kraje při zachování nezbytných investic především do zdravotnictví a dotací na zabezpečení sítě škol a dopravní obslužnost.

Bude také nezbytné vyhodnotit zkušenosti ze zvládání pandemie viru COVID-19, vyvodit poučení a přijmout opatření pro udržení a další zlepšování schopnosti zvládat krizové situace. Fakt, že se krizi podařilo na úrovni kraje zvládnout, nesmí vést k sebeuspokojení.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

skola2 1817 X

Naši kandidáti do KZ

Go to top