Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

KSČM si na Náchodsku získala respekt

nachod vanRozhovor Haló novin s kandidátkou KSČM do Senátu ve vol. obvodu Náchod a kandidátkou do zastupitelstva města Náchoda
* Na podzim se budete ucházet o senátorské křeslo. Nejde ale o první kampaň do Senátu, kterou absolvujete. V té předchozí jste postoupila do druhého kola z prvního místa. Myslíte, že se to podaří zopakovat i letos?
Před šesti lety jsme se nacházeli přece jen v trochu jiné situaci. KSČM měla celorepublikově vyšší preference a já jsem byla v regionu celkem známou poslankyní. Je pravdou, že u nás na Náchodsku neměla KSČM nikdy příliš vysoké procento podpory a mně se podařilo poprvé v polistopadové historii prolomit dlouholetou pravicovou hradbu. Navíc se mě tehdy snažili v kampani poněkud diskriminovat.

V samotném městě Náchodě mi odmítli vylepit jakýkoliv plakát, v médiích se o mně zásadně nezmiňovali a i naše pokusy o placenou reklamu skončily neúspěchem. Docházelo i k vyloženě úsměvným situacím, kdy místní rádio důsledně ignorovalo moje jméno i v pouhém výčtu senátních kandidátů. Poprvé se začali novináři se mnou bavit až po mém překvapivém postupu do druhého kola. Bohužel, následně jsme byli svědky obvyklého fenoménu: »Všichni proti KSČM« a v druhém kole vyhrál tehdejší hejtman za ČSSD. Letos jsem sice o šest let »známější«, ale již nejsem poslankyní a do hry navíc vstupují zástupci nových, dnes více oblíbených politických subjektů, jako ANO nebo SPD. Z pro mě nepochopitelných důvodů se také vrací obliba ODS. Jakoby lidé zapomněli na zavedení zdravotnických poplatků, navyšování důchodů v řádu desetikorun, omezování výdajů na školství, zdravotnictví, sociální služby, zmrazení dálniční výstavby a oprav silniční sítě, hanebné církevní restituce, nechutné aféry a skandály politiků i rozkrádání ve velkém. Svoji roli může sehrát i fakt, že zatímco v roce 2012 se devět pravicových kandidátů mezi sebou pralo o středopravé hlasy a tříštili síly, dva levicoví nakonec slavili úspěch. Dnes nás kandiduje jen šest, nejméně ze všech volebních okrsků. V tuto chvíli je tedy velmi obtížné odhadnout výsledek.
* Jakou strategii jste letos zvolila, liší se v něčem od té předcházející?
markova cajStrategie zůstává v podstatě podobná. Především sázím na to, že voliči ocení moji dlouholetou práci ve škole, pro děti, v městském zastupitelstvu, ve Sněmovně, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně i pro lidi se zdravotním postižením. To je taková moje »permanentní kampaň«. Nově jsme přidali intenzivní působení na sociálních sítích a placenou inzerci a články informující o mých aktivitách, o činnosti KSČM, komentáře k historickým událostem a k aktuálnímu dění v regionu. Pokračuje moje spolupráce se známým organizátorem společenských, kulturních a charitativních akcí Davidem Novotným. Jedná se o předvánoční koncerty, večery pro dobrou věc, Muž roku a Den dobrých skutků i Nej sestřička, o kterých pravidelně informují i Haló noviny. Zde se mi daří oslovovat širokou veřejnost. Nevynecháváme samozřejmě ani plakáty, letáky do domácností, kontaktní kampaň, mítink v Náchodě a v neposlední řadě i přesvědčování našich členů a sympatizantů na veřejných členských schůzích. Jim vysvětlujeme důležitost voleb do Senátu.
* Čím se budete snažit své voliče oslovit? Proč by vás měli volit?
Jsem vlastně takovou ideální kandidátkou na senátorku. Mám velké zkušenosti a za sebou opravdu hodně různorodé práce. Patnáct let jsem učila na základní škole ruský a německý jazyk, dějepis i společenské vědy, trénovala a učila děti plavat, o prázdninách pracovala na táborech. Jsem dlouholetou zastupitelkou města Náchoda. Posledních patnáct let jsem se jako poslankyně zabývala především zdravotnictvím, sociálními otázkami, rovnými příležitostmi a záležitostmi Evropské unie. Do mé poslanecké kanceláře přicházelo s různými problémy a velkými i malými starostmi množství těch, kterým jsem často dokázala spolu s asistentkou Lenkou Fialovou pomoct. Již více než dvacet let také vykonávám rozličné stranické funkce, od předsedkyně ZO až po OV, Komise žen, jsem členkou ÚV a KV, stínovou ministryní zdravotnictví KSČM. Vychovala jsem syna a dceru a dnes mám štěstí být tou nejpyšnější babičkou Zuzanky a Aničky. Zažila jsem hodně dobrého, ale i nemálo zlého. Mám tedy dostatek zkušeností a zároveň stále plno sil, nechybí mi nadšení a nápady. No a samozřejmě je třeba trochu posílit i ten »ženský« pohled ze Senátu. Nás kandidátek je pouhá pětina ze všech 236 kandidujících.
* Senát ještě stále není českou veřejností vnímán příliš kladně. Proč by podle vás neměli lidé na podzimní volby rezignovat a měli by přijít k urnám?
Senát je sice z Ústavy ČR součástí našeho zákonodárného systému, ale jeho nízká prestiž je způsobena především menšími pravomocemi a z toho vyplývající drahou »zbytečností«. Z počátku ho také často prezentovali lidé, kteří nevynikali zrovna usilovnou profesionální prací a někdy se i ne příliš šťastně prezentovali na veřejnosti. K tomuto nelichotivému obrazu přispěl zcela nedávno i bývalý senátor Hlavatý za ANO, který nechtěl být poslancem, ale senátorem, aby měl dost času a mohl dál řídit svoji firmu. Dnes se podobným způsobem vyjadřuje můj soupeř v Náchodě. Pan Bělobrádek, poslanec a předseda KDU-ČSL, chce vstoupit do horní komory, aby se mohl více věnovat rodině. Podobné výroky určitě nepřispívají ke zvýšení prestiže. Na druhou stranu je dnes již každému jasné, že se nejen v případě rozpuštění Sněmovny úloha Senátu zvyšuje, může předkládat vlastní návrhy zákonů a zamítat, pozměňovat či napravovat ty sněmovní. Obrovský a v poslední době stále aktuálnější význam má Senát v otázkách války a míru. Spolu se Sněmovnou může vyhlásit válečný stav, souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území a vysílat české vojáky do zahraničních misí. Tím, že politiky a politikařením otrávení občané rezignují na své právo volit, bývá složení Senátu velmi nevyvážené a většině lidí v podstatě nepřátelské. Připomenu například lidovce, kteří se rádi kamarádi s představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu, vehementně schvalují církevní restituce a teď chtějí ovládnout Senát. To považuji za nebezpečné a nepřijatelné. Voliči KSČM by měli jít tentokrát v hojném počtu k volebním schránkám a pomoci prosadit nás, zástupce a zástupkyně, kteří budou mít nejen levicovou rétoriku, ale také skutečnou praktickou politiku.
* Od roku 2002 až do loňského podzimu jste byla poslankyní. Jak byste své působení zhodnotila, voliče určitě zajímá, co se vám za tento čas podařilo, na prosazení čeho jste se podílela nebo naopak, čemu jste se snažila zabránit?
Působila jsem ve Sněmovně celkem dlouho a role opozice nebyla vždy jednoduchá. Námi předkládané zákony se buď neprojednávaly vůbec, nebo byly šmahem zamítány. Museli jsme hledat spojence a občas jim i přenechávat své návrhy, aby mohly být vůbec schváleny. Tak se stalo například v případě návrhu na bezplatné očkování proti rakovině děložního čípku nebo návrhu na bezplatné očkování pro seniory nad 65 let proti pneumokokům. Někdy jsme museli čekat, až stejný návrh předloží někdo jiný, aby mohl procházet sněmovním jednáním souběžně a nakonec mohl být schválen »ten druhý«. To se stalo v případě zrušení zdravotnických poplatků nebo návratu proplácení prvních tří dnů nemocenské. KSČM prostě nesměla mít žádné úspěchy, aby si občané náhodou neřekli v té záplavě každodenního antikomunismu, že děláme něco pro lidi. Mám však radost z toho, že se díky soustavnému působení komunistů v dolní parlamentní komoře v zásadě dařilo účinně bránit zvyšování spoluúčasti pacientů a zachovat široce dostupnou kvalitní zdravotní péči.
* V dolní komoře jste působila ve zdravotním výboru, jste také stínovou ministryní KSČM pro resort zdravotnictví. Jak hodnotíte současnou situaci v resortu, co je podle vás třeba napravit?
Není tajemstvím, že zrovna nefandím současnému ministrovi zdravotnictví. Jsem přesvědčena o tom, že Hnutí ANO by vzhledem ke střetu zájmů Andreje Babiše v oblasti zdravotnictví nemělo mít »svého« ministra. Od počátku působení Adama Vojtěcha jsme svědky různého druhu vyřizování účtů a dosazování »svých« lidí na klíčové pozice v exekutivě, státních zdravotnických zařízeních i ve zdravotních pojišťovnách. Ministerstvo je vedeno spíše marketingově, vznikají nejrůznější komise, které palčivé problémy sice opakovaně pojmenovávají, ale faktické návrhy na řešení většinou nepředkládají. A když přijde na příslovečné lámání chleba, nastupuje arogance moci. Viz dění kolem výstražné stávky zdravotnických odborů a jejich oprávněného požadavku na splnění slibu minulé vlády se zastoupením ANO o navýšení platů nelékařským pracovníkům. Pan ministr je označil dokonce za vyděrače a pan premiér s nimi odmítá jednat. Přitom nejde o nic »menšího« než o zdraví a životy pacientů, o zachování dostupné a kvalitní zdravotní péče. Abych ale jenom nekritizovala. V současné době prochází Sněmovnou novela zákona o zdravotnických prostředcích, která se jeví jako sice v hodině dvanácté, ale velmi kvalitně připravený materiál.
* Jste také komunální politička. Od roku 1998 jste členkou Zastupitelstva města Náchod. Mohla byste pojmenovat současné největší problémy vašeho volebního obvodu?
Komunální volby jsou pro mě stejně důležité jako senátní. Komunisté na Náchodsku, a tím myslím celý okres, si získali svoji usilovnou a nezištnou prací pro občany velký respekt. Sestavit ovšem v současné době úplné kandidátní listiny je obrovský problém. Zvlášť po nedávných intenzivních vlnách antikomunismu v důsledku tzv. osmičkových výročí. Nicméně nakonec se nám podařilo nelehký úkol splnit. Naše jasné srozumitelné volební programy vycházejí z potřeb občanů jednotlivých obcí a nabízejí opravdová řešení každodenních problémů. Samotné město Náchod, ve kterém žiji větší část svého života, se potýká především s katastrofální dopravní situací. Mnoho let čekáme na životně důležitý obchvat. KSČM stála u zrodu Spolku pro obchvat, který organizuje demonstrace, blokády dopravy a veřejná shromáždění. V podobné situaci je i Jaroměř, a proto je pro náš region nezbytné urychleně dobudovat D11 a R11. Velkým problémem se jeví i nedostatek dostupných nájemních bytů pro mladé rodiny a seniory, chybějící místa v různých druzích sociálních služeb a také v předškolních zařízeních, zvlášť pro děti do tří let. Netrápí nás sice nezaměstnanost, ale zato neodpovídající nízké platy a mzdy. Vzhledem k několikrát odložené rekonstrukci náchodské nemocnice, spočívá nemalý problém i v udržitelnosti kvalitní zdravotní péče v celém okrese. Potřebujeme také věnovat větší pozornost investicím do ochrany životního prostředí, kulturních, historických a přírodních památek, kvůli kterým k nám přijíždí velké množství domácích i zahraničních turistů. Všechny tyto problémy je třeba řešit ve spolupráci obcí, měst, kraje a státu. K tomu mohu jako senátorka výrazně napomoct.
* Jaké jsou programové priority KSČM v Náchodě?
Město Náchod v posledních letech rozkvetlo do krásy a je dobře spravované díky konsenzu politických subjektů v zastupitelstvu. Nejdůležitější prioritou zůstává samozřejmě stavba obchvatu města a přeložka navazující komunikace. Chceme zlepšit i veřejnou dopravu a dokončit systém funkčních cyklostezek. Konečně se také zbavujeme trosek po polistopadově zkrachovalé a dříve proslulé textilce Tepna. My budeme bojovat za to, aby si Náchoďané v referendu sami rozhodli, co se na tomto místě postaví. KSČM zde bude prosazovat vznik celé nové příjemné čtvrti s městskými domy pro mladé a seniory, s jeslemi, spolkovým a parkovacím domem, hracími a vodními prvky a samozřejmě zelení. Tedy se vším, co dosud město postrádá. Další důležitou prioritou je zajištění dostupných kvalitních zdravotních i sociálních služeb a rozvoj dříve věhlasného lázeňství. V neposlední řadě chceme obnovit areál přírodního divadla nacházejícího se nedaleko naší významné městské dominanty, náchodského zámku. Cílem KSČM je, aby se Náchod stal městem, kde se bude všem dobře žít, a návštěvníci se k nám budou rádi vracet.

Senát je sice z Ústavy ČR součástí našeho zákonodárného systému, ale jeho nízká prestiž je způsobena především menšími pravomocemi a z toho vyplývající drahou »zbytečností«.
Tím, že politiky a politikařením otrávení občané rezignují na své právo volit, bývá složení Senátu velmi nevyvážené a většině lidí v podstatě nepřátelské.

Cílem KSČM je, aby se Náchod stal městem, kde se bude všem dobře žít.
25.9.2018 Haló noviny str. 3
Jana DUBNIČKOVÁ
skola2 2454 X

KH KV KSČM

 

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Počasí v kraji

Doporučujeme

halo noviny logo

Go to top