eRecept nesplňuje původně avizované funkce

markova 17 wZdravotnictvím momentálně hýbe povinné zavedení elektronického receptu. Lékaři mluví o rostoucí byrokracii, odhadují, že pro zhruba stovku praktiků to bude důvod ukončení jejich praxe. Považujete tuto kritiku eReceptu za oprávněnou?
Byrokracie obecně skutečně narostla často do obludných rozměrů, a to nejen ve zdravotnictví. Je ostudné, že projekt elektronického předepisování receptů, tedy e-preskripce, se po deseti letech odkladů dostal do situace, kdy hrozí, že se část praktických lékařů raději rozhodla ukončit svoji praxi. Přitom praktiků pro dospělé i děti je v řadě míst citelný nedostatek. Ministerstvo zdravotnictví se na jedné straně snaží podporovat svými programy a množstvím finančních prostředků nové praxe, poskytuje peníze na rezidenční místa pro absolventy medicíny, kraje lákají nemalými prostředky potřebné lékaře do svých regionů

a na straně druhé nedostatečně připravené projekty nebo třeba zavedení EET i tam, kde přímé platby téměř neprobíhají, lékaře odrazují od životně důležité péče o pacienty. Několikrát odložený eRecept byl uzákoněn jako počátek jinak žádoucí elektronizace zdravotnictví, která má přinést vyšší efektivitu, kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Aby však mohla dobře fungovat, musí být dokonale připravená, jednoduchá a uživatelsky přátelská. Ti, kteří ji mají využívat, musí být od počátku podporováni informačně, technologicky i ekonomicky. To se nepodařilo. I když eRecept stál již 500 milionů korun, nesplňuje původně avizované funkce. Především neobsahuje lékový záznam, který by umožňoval kontrolu duplicit a nežádoucích interakcí léků. Tedy to hlavní, co by umožňovalo zlepšit péči o pacienty a zároveň ušetřit za zbytečně a třeba i nevhodně předepisované léčivé přípravky. K tomu ale dojde nejdříve po roce 2020, protože chybějí potřebné legislativní změny. Právě to je jeden z problémů, které mělo ministerstvo zdravotnictví a SÚKL řešit včas.


Proč se podle vás lékaři této povinnosti tak urputně brání?
Lékaři, především prostřednictvím ČLK a nově i České lékařské společnosti J. E. Purkyně, dlouhodobě upozorňovali na problémy. Nebyli plně vyslyšeni. Před spuštěním celého systému tak požadují znovu odklad povinnosti předepisovat pouze elektronicky, aspoň o půl roku. Obávají se i uzákoněných sankcí až do výše dvou milionů korun, i když SÚKL již avizoval určitou benevolentnost a záruku posouzení okolností, proč není daný lékař do systému připojený. Příprava v podobě seminářů a konferencí, spuštění webových stránek, inzeráty v odborném tisku či call centrum, i výjimky z povinnosti předepisovat, nepřipadají ze strany SÚKLu lékařům dostatečné. Požadují zjednodušení aktivace eReceptu, stanovení jasných pravidel pro zachování dvojkolejnosti elektronických a papírových receptů, podporu pokrytí vysokorychlostním internetem a funkčnost lékového záznamu. S těmito požadavky lze souhlasit. Já osobně jsem ale také slyšela od samotných lékařů, že jim vadí i to, že by jim do budoucna někdo mohl nahlížet do toho, jak léčí. Považují svůj způsob léčby pacientů za jakési »know how«.


Vy osobně za vzniklou situaci kritizujete mj. ministerstvo zdravotnictví, které má podle vás možnosti, jak problémům předejít. O co konkrétně jde?
Asi jedinou možností – kromě schválení nově vzniklou sněmovnou do konce roku 2017 senátory předložené novely o posunutí povinnosti o dva roky – je zřejmě ministerská vyhláška, která by stanovila další výjimky tak, aby někteří lékaři nemuseli své praxe rušit a pacienti nepřišli o potřebnou péči. Moje kritika směřuje ke dlouhodobě špatné práci ministerstva zdravotnictví toho zatím ještě současného, ale i těch minulých. Projekt eReceptu byl nedostatečně připraven po všech stránkách včetně potíží s informačním systémem na SÚKLu. Navíc nebyly dostatečně reflektovány včas připomínky z praxe. I znění prováděcí vyhlášky bylo prezentováno na poslední chvíli.


Co znamená zavedení eReceptu pro pacienty? Jakým způsobem se jich to dotkne, může jim to způsobit nějaké problémy?
Pro pacienty se pravděpodobně ve většině případů toho mnoho nezmění. Buď budou moci využít své mobilní telefony, nebo u lékaře dostanou papírovou průvodku. Lékárníci by měli být na tuto formu receptu již připraveni. Například v srpnu 2017 bylo vystaveno více než 380 tisíc eReceptů. Předepisovalo je 9574 lékařů a 2167 zdravotnických zařízení. Předepisující lékař i pacienti budou moci do záznamu nahlížet. V případě výpadku elektrického proudu nebo ZZS, budou moci být vypisovány papírové recepty.


Dalším důvodem zvýšené byrokracie je podle lékařů elektronická evidence tržeb. Je podle vás pro její zavedení ve zdravotnictví důvod?
Určitě ne v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost, kde téměř neprobíhají přímé platby. Tady by zcela jistě měla existovat výjimka z EET. Celkově je možné pochybovat o smysluplnosti tam, kde je zdravotní péče financována z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím úhrad ze zdravotních pojišťoven.

Je pravděpodobné, že resort zdravotnictví připadne v nové vládě hnutí ANO. Určitě znáte jeho program pro oblast zdravotnictví. Co podle vás lze očekávat?
Je velký rozdíl mezi tím, co před volbami prezentovalo hnutí ANO ve svém programu ke zdravotnictví, a tím, co říkají ti, kteří byli nyní zvoleni. V programu se zmiňují o tom, že nebudou privatizovat zdravotnictví. Tedy spíše ten zbytek, který ještě nebyl privatizován. Babišův Hartenberg ale čile skupuje »volná« zdravotnická zařízení a získává pro ně smlouvy s pojišťovnami. Státní nemocnice tedy mají zůstat v rukou státu, ale co ty ostatní, třeba krajské? Zdravotní pojišťovny mají být více kontrolovány ze strany státu, ale na druhou stranu si mají více konkurovat. Jinak můžeme v programu nalézt jen samé obecné a neurčité deklarace, se kterými v zásadě nelze nesouhlasit. Například: zajištění kvalitní zdravotní péče, kultivace úhradových mechanismů, podpora elektronického zdravotnictví, spravedlivé odměňování zdravotnického personálu, posílení úlohy praktických lékařů, soustředění na ambulantní péči a jednodenní chirurgii či vytvoření sítě místně a časově dostupných lékáren a pohotovostí. Poslanci a poslankyně zvolení za ANO však hovoří poněkud jinak. Především se chystají prosazovat možnost větší spoluúčasti u léků, zdravotnických prostředků, vyšetření primářem, výběr operatéra, lepšího ubytování či stravy. O vytvoření dvousložkového pojistného pro zvýšení konkurenceschopnosti zdravotních pojišťoven bude podle svých slov usilovat jejich zdravotnický expert Adam Vojtěch. To však neznamená nic jiného, než vyvedení části finančních prostředků ze solidárního pojištění a cestu k vytvoření zdravotnictví pro bohaté a chudé! Je tedy jasné, že téměř levicový a hodně nekonkrétní program měl nalákat důvěřivé voliče a nyní bude hnutí ANO prosazovat svoje konkrétní návrhy spolu s pravicovou opozicí.

S čím poslanci KSČM nebudou v žádném případě souhlasit?
Také ostatní politické subjekty, které se dostaly do Poslanecké sněmovny – především Pirátská strana, vzbuzují velké obavy. Jejich úsilí o »ochranu svobody« bude znamenat také to, že si o způsobu své léčby rozhodne sám pacient, nikoliv odborníci v daném oboru. Tím si také rozhodne, jaké výkony budou hrazeny z jeho zdravotního pojištění. Piráti navrhují vznik systému samosprávných zdravotních pojišťoven, které budou řízeny svými pojištěnci a budou se odlišovat rozsahem hrazených služeb, mírou spoluúčasti, fixním příplatkem k pojistnému nebo rozsahem sítě smluvních poskytovatelů zdravotní péče. Jinými slovy »amerikanizace« zdravotnictví se vším všudy! Důležitým bodem programu Pirátů je legalizace konopí nejen pro léčebné účely, ale i k rekreačnímu užívání. Se všemi návrhy, které by znamenaly větší spoluúčast pacientů, další privatizaci a ohrožení solidarity, ale i volný přístup k drogám, bude KSČM důsledně bojovat.


I když jste se ve volbách nedostala do Poslanecké sněmovny, jako stínová ministryně zdravotnictví určitě budete dění svých kolegů nadále sledovat. Budete se také podílet na přípravě legislativních návrhů týkajících se zdravotnictví? Čeho by se měly týkat?
Nový poslanecký klub KSČM nemá v současné době nikoho, kdo by se zdravotnictvím odborně zabýval. Jsem připravena pomoci a mám připravené návrhy, které jsem předkládala v minulém volebním období, a nebyly dosluhující vládní koalicí připuštěny k projednávání – návrat prvních tří dnů placené nemocenské, zamezení reexportů léků, zákon o horské službě, či pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce. Jako stínová ministryně zdravotnictví zůstávám v kontaktu se všemi odborníky, se kterými jsem doposud spolupracovala. Budu i nadále vydávat expertní stanoviska KSČM k aktuálním problémům ve zdravotnictví, právě projednávaným návrhům zákonů a pozměňovacím návrhům.


Jak při současném rozložení sil ve sněmovně vidíte vývoj zdravotnictví v následujícím období?
Upřímně řečeno, bojím se toho, že ANO začne spolu s ODS, TOP 09, lidovci, Piráty a nečitelnou SPD prosazovat snížení solidarity a vytvoření diferencované zdravotní péče podle toho, kolik si bude pacient schopen zaplatit. Mluví se otevřeně o návratu poplatků, tzv. nadstandardů, zpoplatnění záchranné služby a znovu i o přeměně fakultních nemocnic na univerzitní.
Jana DUBNIČKOVÁ

Haló noviny

skola2 1839 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top