K rozboru volebních výsledků

arrow up right 2Výmluvy nejsou namístě, za volební prohru si můžeme sami
Ani po třiceti letech existence KSČM jsme se bohužel nenaučili věcně hodnotit své neúspěchy. Místo pragmatického pohledu na lineární pokles volebních preferencí a snahy tento stav zvrátit si namlouváme, že za to mohou média, která komunisty soustavně očerňují, věkový průměr členské základny či obecný nezájem voličů o levici.
Prohráli jsme krajské volby s nejhorším výsledkem v historii strany. Místo nesmyslných výmluv na koronavir či nepochopení našeho programu voliči se musíme situaci postavit čelem a jasně formulovat, že za volební prohru si můžeme jenom a pouze sami.

Nechci si hrát na generála po prohrané bitvě, a proto pouze připomenu skutečnosti, na které jsem již několikrát upozorňoval. Komunisté se ve své historii vždy prezentovali jako moderní, levicová, pokroková strana a naši voliči nás vnímali jako štít chránící jejich sociální jistoty. Komunisté vždy odhodlaně poukazovali na svinstva kapitalistů a nebáli se veřejně a důrazně kritizovat špatnou práci vlády. Komunisté se vždy rvali za práva sociálně slabých, dětí a žen. Dnes nás bohužel lidé vnímají spíše jako stranu seniorů pro seniory, která se vyhýbá konfliktům a veze se na úspěchu Babišova ANO. Stále více voličů a cílových skupin nás přestává brát jako své zástupce na politickém kolbišti a »rozpadají se« do různých stran a hnutí, která naivně považují za levicová.

Tento stav jsme si vytvořili svým zaostáváním za moderními způsoby propagace, vlažnou komunikací s voliči, absencí profesionálního marketingu i nevýraznou dikcí některých našich zástupců.

Je nepochybné, že kapitalistická média budou nás komunisty dehonestovat vždy a za každou cenu. Naše vize moderní beztřídní společnosti totiž vzbuzuje obavy mezi těmi, kteří vydělávají na práci jiných. To je prostý fakt.

Faktem také je, že KSČM má prolidový program, ve svých řadách mnoho aktivních členů a poslance pracující ve prospěch »dolních deseti milionů«. Jenže co nám je to platné, když práci poslanců, kterým se podařilo prosadit řadu prosociálních změn, neumíme »prodat«, do řady funkcí na všech úrovních volíme členy podle jiných pravidel, než je efektivita práce, a některé okresy nejsou schopny ani plnit úkoly spojené s předvolební kampaní.

Za naprosto zásadní chybu považuji skutečnost, že se na propagaci naší strany, stranického programu i volebních kampaních nepodílejí odborníci na reklamu a marketing. Důsledkem toho občas produkujeme textové a grafické výstupy připomínající dobu agitačních středisek či hesla z kategorie planých slibů. Volební kampaň postrádá efektivní systém.

Nesmíme zapomínat, že naše cílová skupina voličů je třicet let masírována reklamou v masmédiích, outdoorovou reklamou, reklamou na sociálních sítích a řetězem dalších marketingových aktivit, které se vyvíjejí a jsou stále sofistikovanější. Lidé jsou již většinou natolik odolní vůči vnějším vlivům, že volební noviny vhozené do poštovní schránky či billboardy s fádními hesly jsou bez dalších aktivit zcela neefektivní.

Bez účinné propagace našich politických cílů, aktivní celoroční komunikace s voliči a propracovaného marketingu tak nemáme šanci úspěšně působit na voliče. Právě proto se v kapitalistickém režimu žádná strana neobejde bez politické reklamy, jejíž kvalita má značný vliv na výsledek voleb.

V každé válce platí pravidlo o nutnosti použít stejnou nebo lepší zbraň, než má nepřítel. Je tedy nepochybné, že pokud skutečně chceme dělat úspěšnou progresivní, moderní, levicovou politiku a chceme zůstat parlamentní stranou, neobejdeme se bez okamžitých a zásadních změn.

Jednoduše řečeno, pro inovaci úspěchů KSČM je nutná restrukturalizace strany. A nejen v oblasti marketingu, vnitrostranické komunikace, modernizace stanov a stranického programu. Probuďme se z nereálného snu o tom, že si lidé sami najdou cestu zpět ke KSČM. K tomu je totiž nutná skutečně efektivní stranická práce a neskrývaná dávka hrdosti na fakt, že jsme jedinou skutečně levicovou politickou stranou u nás.

Distancování se od volební prohry a negativních výsledků předvolebních průzkumů nás dovede do špatné cílové rovinky, jejíž konec najdeme v roce 2021 těsně před vchodem do Poslanecké sněmovny.

Proto neztrácejme čas hledáním viníků a začněme ihned realizovat nutné změny. Já osobně jsem připraven se okamžitě zapojit do práce a využít své letité odborné zkušenosti ve prospěch KSČM. Pevně věřím, že můj pohled na věc sdílí celá řada dalších komunistů, pro které je práce pro úspěch skutečné levice životním cílem.

Roman ROUN, marketingový expert,
člen ZO KSČM Česká Třebová
Haló noviny 24. 10. 2020
skola2 1223 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top