Nebyly banány, toaletní papír a jízdní kola Favorit...

toaletni papirCo mne napadá, když někdo řekne, že komunisti všechno rozkradli!? Jako například nedávno ministr kultury Herman? Jistě kradlo se také, ale daleko méně! Zajímavé je, že po "nich" tady všechno zůstalo - kolem tří bilionů majetku v účetních cenách!

Přišli jiní šíbři a lidé se ptají: Jak to ti – dnes neustále pomlouvaní – komunisté mohli dokázat?

Jak mohli vydržovat tak velikou armádu, která nejenom že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných
událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to!
Jak mohli zajistit práci všem svým občanům?
Jak mohli zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?
Jak mohli postavit či obnovit továrny v každém městě?
Jak mohli elektrifikovat a plynofikovat plně celou republiku i se Slovenskem?
Jak mohli nastavět vodní, tepelné a atomové elektrárny?
Jak mohli postavit nemocnice, zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči?
Jak mohli nastavět tolik bytů posměšně nazývaných králíkárny
pro lidi, které ale dnes mají hodnotu od 1 milionu za byt?
Jak mohli zajistit levné nájmy?
Jak mohli zajistit levné energie?
Jak mohli zajistil opravdu bezplatné školství na všech stupních?
Jak mohli vybudoval školní budovy s tělocvičnami, hřišti, jídelnami?
Jak mohli vybudoval v obcích vodovody a kanalizaci, odhadem v 90 % obcích?
Jak mohli vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?
Jak mohli vybudoval pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase?
Jak mohli postavit rekreační zařízení?
Jak mohli poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou někdy i zdarma?
Jak mohli postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní
haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?
Jak mohli vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?
Jak mohli stavět dálnice?
Jak mohli zajistit levné autobusové spojení pomalu do každé vesnice od rána do půlnoci?
Jak mohli poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující?
Jak mohli zajistit soběstačnost ve výrobě potravin?
Jak mohli zajistit, že potraviny byly kvalitní?
Jak mohli zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?
Jak mohli zajistil, že nebyli bezdomovci?
Jak mohli poskytovat spotřební úvěry rodinám na koupi zařízení nebo stavební úvěr s úrokem 2 %?
Jak mohli poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské
půjčky? Šly i z podnikových peněz.
Jak mohli vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?
Jak mohli zajistil, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně?
Jak mohli toto vše dokázat a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet?
Jak je možné, že po jejich čtyřicetileté vládě nebyla republika zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?

Odpověď pro pana ministra Hermana – PROČ se po čtvrtstoletí vlády kapitalismu "z té čtyřicetileté hospodářské a morální devastace dosud hrabeme"?

PROČ je majetek státu rozkraden, bezdomovci, loupeže a vraždy mezi podnikateli jsou běžným jevem? PROČ státní dluh dosahuje astronomické výše (na konci března 2017) činil 1 789 miliard korun - vyčísleno s nulami:1 789 000 000 000 Kč, na každého Čecha aktuálně připadá dluh 169 000 korun.

Na otázky bych odpověděl, že za to mohou ti komunisté, kteří nahospodařili tak málo, že se to již podařilo rozkrást – vystačilo to pouze tak na 10 let rozkrádání..., pak už to šlo jen se státním dluhem. Že by se tenkrát nekradlo? Kradlo se, ale když tehdy někdo ukradl pytel uhlí (tak byl zpravidla dopaden a trestán za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví), tak po „listopadu“ někdo ukradl celé doly, když tehdy někdo ukradl pytel cementu, tak po „listopadu“ ukradl celou cementárnu atd. 

Ze státu se pohodlně "vyváží" už více než 400 miliard korun zisků.  Ano, dělníci si mohou nyní vybrat z mnoha druhů jednoho typu zboží, auta, bicykly, toletní papíry, banány po celý rok... Zboží je nyní více, než peněz mezi lidmi. Před 40 lety to bylo naopak - více peněz mezi lidm než zboží. Museli jsme na něktré věci i domácí přístroe šetřit, ale co bylo za výlohami, to jsme nakonec mohli dostat. V současnoti můžeme vše mít hned – povětšinou na úvěr.

Autor: Neznámý z internetu

skola2 2060 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top