O práci trutnovského KČP a o setkání s Ransdorfem

znak kcp wPředstavení Klubu českého pohraničí v Trutnově – Na poslední v tomto roce, tak říkajíc bilanční schůzi ObR KČP Bruno Fišera v Trutnově jsme hodnotili aktivitu našich členů jako velmi dobrou. Nejenom, že vedení Oblastní rady má dostatečné (= akceschopné) zastoupení jak v Národní, tak i v Krajské radě, ale podle dispozic dává odpovídající doporučení jak jednotlivým městským, tak i místním Klubům, které se snaží zabezpečovat potřebné záležitosti v reálné situaci.


Přesto nelze hovořit beze zbytku o plné spokojenosti. Především je nutno zvýšit odběr Hraničáře, rozšiřovat členskou základnu (dochází totiž k přirozenému úbytku účasti v důsledku nemoci a dokonce úmrtí) a cennou devízou by byla větší podpora činnosti našeho Klubu za pomoci drobných podnikatelů a živnostníků. Přesto se na pomyslném žebříčku srovnání umisťujeme na předním místě v klubové činnosti Královéhradeckého kraje.
Leccos také vypovídá velmi pěkná účast členů na významných akcích, pořádaných v tomto roce, které jsou buďto KČP přímo pořádány, či Klub na nich participuje. Za všechny jmenuji prvomájové manifestace, pietní akt v Odolově, pietní akty na hřbitovech jako památka na oběti II. světové války, Hraničářský sraz na vrcholu Žalý, pietní akt u Památníku v Choustníkově Hradišti, v srpnu pak setkání na Pomezních Boudách a v září již 27. setkání občanů ve Svojšicích.
Ještě musím připomenout, že řada členů ObR obdržela různé stupně vyznamenání od NR ČR a další jsou k vyznamenání navrženi. Připravuje se Okresní sněm KČP, který se bude konat 29. března 2018 v Národním domě v Trutnově, k němuž probíhají potřebné přípravy.

Teď zavzpomínám na PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc.. Právě na zmíněném setkání ještě na Kunětické hoře jsem s ním hovořil v r. 2015, a to naposledy. Tam jsme spolu promlouvali o tehdejší politické situaci v republice i ve světě, ale dotkli se v rozhovoru i jeho učitele na FF UK v Praze doc. Dušana Machovce, s kterým jsem poměrně dlouho zpíval v Pěveckém sdružení pražských učitelů. Dušan, jako odborník na antickou filozofii, tehdy Miloslava Ransdorfa vysoce hodnotil a považoval ho za studenta, jakého fakulta nepamatovala. Míla mně slíbil poslat básničku, kterou měl právě od doc. Machovce, k čemuž, bohužel, již nedošlo. Míla disponoval encyklopedickými vědomostmi, znal aktivně snad 13 jazyků, byl to podle slov Miloše Zemana »nejbystřejší intelektuál, kterého kdy poznal«. Napsal mnoho odborných knih (ale čtivých – sic!), sám se často vracím k publikaci Muž velké touhy o J. A. Komenském.

Bývalý obětavý pracovník vedení trutnovského Klubu Zdeněk Papík se 17. února 2018 dožívá devadesátky, a to v Domově pro seniory v Lanškrouně. Vzpomínám na něj jednak ze schůzí ObR, které vedl vždy s obrovským přehledem a erudicí, ale také jako na účastníka Komise školských důchodců při OROSu v Trutnově, kdy jezdil ještě spolu s manželkou (učitelka MŠ) na poznávací zájezdy po republice. Byl to dobrý kamarád, vždy veselý (určitě mu to zůstalo), uměl dobře zpívat a prostě nezkazil žádnou legraci.

19.12.2017 Haló noviny str. 11 Píšete nám, z regionů
Miloslav SAMEK, Královéhradecký kraj, zasláno i do Krajánku

skola2 1842 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top