Vzpomínka na Mílu

ransdorfKdyž jsem si přečetl výše uvedenou stať, inspirovalo mě to okamžitě k tomu, abych zavzpomínal na Mílu Ransdorfa tak trochu z mého pohledu. V roce 2014, jakož i léta předtím, jsem navštívil Setkání občanů pod Kunětickou horou a šťastná náhoda tomu chtěla, abych se s tehdejším poslancem PhDr. Miloslavem Ransdorfem, CSc., členem výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a místopředsedou výboru pro zahraniční věci, nejenom potkal, ale abychom probrali pro mě méně známá, i když o to důležitější témata, týkající se kupř. jeho činnosti v Evropské sjednocené levici.

Především byl značně překvapen tím, když jsem se představil jako člen Pěveckého sdružení pražských učitelů. Hned zareagoval: »No tam přece zpíval můj učitel na FF UK v Praze, Doc. PhDr. Dušan Machovec, CSc.« Dušan byl můj kolega ze Sdružení, působil jako chorovod sekce tenorů, populárně a zábavně uváděl koncerty nejenom na tuzemských vystoupeních, ale i německy při koncertních zahraničních zájezdech, upravoval lidové písně, jedinečně doprovázel na klavír spolu s Oldřichem Duzbabou např. mužské sbory s názvem Tři sbory Antonína Dvořáka, každoročně na vánoční koncert pro nás napsal novou koledu, byl to prostě hudební vědec, hudební skladatel a korepetitor.
Dušan Machovec vystudoval filozofii jako hlavní obor a hudební vědu. Předmět Dějiny filosofie vyučoval v různých formách studia na FF UK téměř 40 let, jeho bibliografie, podobně jako vydané sborníky a příspěvky v časopisech, byla značně široká a týkala se především antické filozofie
Často v rozhovorech se mnou uváděl jméno Miloslava Ransdorfa, jehož považoval za své pedagogické dráhy na vysoké škole za jednoho nejnadanějších studentů s mimořádnými vědomostmi a schopnostmi (opravdu encyklopedickými) v oboru historie a filozofie, který byl rovněž tzv. pomocnou vědeckou silou. Dizertační absolventskou prací Politické teorie rané renesance a reformace získal titul PhDr. (v 25 letech – sic!) a dizertací Husitská ideologie a vznik raně buržoazního myšlení v roce 1982 vědecký titul CSc.
Od roku 1990 byl členem KSČM (v KSČ od 70. let)- pozn. red.) a poslancem nejprve SN Federálního shromáždění, potom poslancem Poslanecké sněmovny PČR a nakonec poslancem Evropského parlamentu až do své smrti 22. ledna 2016. Jeho bibliografie je velice rozsáhlá. Vzpomenu jen dvou knih, a to Muž velké touhy a Hledali spravedlivější svět. Obě mám ve své knihovně. Nedají se číst jako »krásná literatura«, o každé větě a každém výrazu se musí mnoho přemýšlet. Tak jsou náročné!
Tehdy pod Kunětickou horou Míla slíbil, že mně pošle básničku, která »hodnotí« politickou situaci a kterou obdržel svého času od D. Machovce. Jakkoliv mně dal i navštívenku s kontakty, nedošlo na to. Zkoušel jsem se ještě pídit v jeho pozůstalosti, ale nikde není. Škoda. Měl bych na oba památku.
K úmrtí Miloslava Ransdorfa se vyjádřil i prezident Miloš Zeman – cituji: »Je mi to líto. Byl to jeden z nejbystřejších intelektuálů, kterého jsem poznal.« A ještě jeden citát z FB: »Velikost pana Ransdorfa přesahuje možnosti většiny. Škoda takového člověka.« Na závěr chci vše poněkud odlehčit. Roman Blaško píše ve svém příspěvku o tom, jak Míla pracovně relaxoval u své maminky v Petrovicích (myšleno u Rakovníka) – natíral, štípal dříví, trhal plevel apod. I já pocházím z Petrovic - u Kutné Hory (obec vznikla ve 14. stol.) a domácky mně říkají také Míla. To jen tak, aby řeč nestála.

Haló noviny 11. 2. 2020 - Miloslav SAMEK
skola2 1083 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top