Ztožňuji se se stanoviskem Kalusova institutu

vaclav ort wSe zveřejněným stanoviskem Institutu Václava Klause se ztotožňuji
Na stránkách Institutu Václava Klause si lze přečíst následující text zaslaný údajně premiérovi Fialovi: »Válečné hrátky s nejmodernějšími zbraněmi nejsou nevinnou počítačovou hrou. Nelze lehkovážně spoléhat na to, že se v napjaté situaci a v nestřežené chvíli do takových hrátek nemůže vloudit chyba. Ta by uvedla do pohybu nezvladatelný vývoj se spontánní dynamikou, jež zastavit by nebylo možné. Nestalo by se tak v historii poprvé. I když Rusko nepochybně sleduje své vlastní zájmy, které nejsou totožné se zájmy dalších účastníků konfliktu, jeho obavy jsou legitimní a je třeba je brát vážně. Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit. My už nechceme a nemůžeme mlčet. Už bylo dost politických vytáček, šíření paniky a přilévání oleje do ohně. Odmítáme pokusy zapojovat Českou republiku do vojenské eskalace konfliktu, dodávat do jeho ohniska zbraně, podílet se na zvyšování napětí, jakož i zneužívat konflikt kolem Ukrajiny v domácím vnitropolitickém zápase a vytvářet atmosféru, v níž je povolován jen jeden ‚správný‘ názor. Nevytvářejme nepřátele z těch, kteří mají názor jiný. 

Žádáme Vás, pane premiére, abyste zajistil zodpovědné a důstojné vystupování jednotlivých členů Vaší vlády v této věci a abyste se zasadil o zahájení vážných a zodpovědných jednání všech zainteresovaných stran s cílem naplnit Minské dohody a vyjednat bezpečnostní záruky pro všechny zúčastněné strany konfliktu.«


Podepsán byl jménem bývalého prezidenta Václava Klause st. a datován 14. února t. r.  V další variantě, jež koluje na internetu, je toto stanovisko potvrzeno, ale datum je posunuto do druhé poloviny března. Protože text ze 14. února a jeho další varianta se sobě blíží a nebyl ze stránek Institutu Václava Klause vymazán, předpokládám, že nejde o podvrh. Přes výhrady k politice našeho exprezidenta především v letech devadesátých a k jeho bagatelizování koronaviru se s obsahem tohoto »dopisu«, jenž byl adresován premiérovi, ztotožňuji.

Autor:
Václav ORT, 3. 4. 2022, kscm.cz
skola2 214 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top