Dopis Dominiku Dukovi

cirkevVážený pane kardinále, monsignore Dominiku Duko,
opravdu s velkým zaujetím a zároveň očekáváním jsme si přečetli Vaše procítěně napsané „Povzbuzení seniorům“ ze dne 3. dubna 2020. Lze konstatovat, že téměř vše zde napsané, je psáno procítěně a láskyplně. S některými částmi bychom s vámi mohli polemizovat, ale to není hlavním smyslem tohoto našeho dopisu Vám.
Jsme všichni opravdu ve Vašem věku, a tudíž jsme prožívali od narození stejné vývojové období naší krásné vlasti. Žili jsme v republice, která měla název Československá. Její přízviska se hrami osudu různě měnila. Nakonec jsme nyní jenom Česká republika. Při čtení Vašeho „Povzbuzení“ jsme stále očekávali, kde bude sdělení a Vaše rozhodnutí, zříci se tzv. církevních restitucí. Oněch 52 mld. korun českých by jistě hodně pomohlo i nám, seniorům, kteří v minulém období tvořili nemalé hodnoty, které byly v uplynulých 30 letech zčásti různě rozpuštěny – nebo jak se říká vytunelovány (prostě rozkradeny). Nechceme se zde dotknout v žádném případě jakéhokoliv označení pro oněch 52 mld. korun českých. Ale pokud jste jako příslušníci kterékoliv církve tak empatičtí k seniorům a dalším občanům naší vlasti, tak se těch 52 mld. korun českých vzdejte ve prospěch státního rozpočtu. Velmi pečlivě potom sledujte, jakým způsobem je s touto finanční částkou nakládáno. Netrpělivě budeme očekávat, až ve veřejných sdělovacích prostředcích oznámíte, že se oněch 52 mld. korun českých, církve vzdávají ve prospěch celého národa.
Ne podle slov, ale podle činů poznáte je!
Miroslav Steidler, Václav Kriegel, Pavel Miler, Jiří Hofman a Jaroslav Vrba,
Klub českého pohraničí,
sekce Ochránců státních hranic Úpice

Proč jsme úspěšní v potlačení koronaviru

zdravotnictvi v krajiNa to proč to u nás nekosí lidi jako v Itálii, Španělsku a v USA nedávno odpověděla jedna zajímavá studie. Ač se to nebude eurofilům a komunistobijcům líbit - stále ještě těžíme z důsledné  socialistické zdravotní péče. Komunisté jednak postavili za 40 let takovou spoustu nemocnic, že polistopadoví politici 30 let nedělají nic jiného, než ruší lůžka a komunistické nemocnice tak akorát modernizují - máme tak víc než 3x větší lůžkovou kapacitu, než třeba Anglie. Tím hlavním důvodem se zdá být důslednost v očkování obyvatel, neboť totalitní systém nemusel našlapovat kolem podivínů a pošuků po špičkách a neexistovalo, že by si někdo dovolil neočkovat své děti - hrozila mu žaloba za zanedbání péče a kriminál, což bylo velmi dobře.

Konečná bude kandidovat na předsedkyni strany

katerina konecnaKateřina Konečná (Facebook): Drazí přátelé, sympatizanti, podporovatelé i nepřátelé,
dlouho jsem zvažovala, zda jít do výzvy, která je pro mě politicky nejvyšší. Chci Vás proto informovat, že jsem právě podepsala souhlas s kandidaturou do čela KSČM. Motivovala mě k tomu neskutečná podpora, kterou jsem zažívala mezi straníky i mimo stranu a touha posunout KSČM nahoru. Je to jediná relevantní strana, a to říkám s čistým svědomím, kteréjde o lidi a myšlenku, že jsou i jiné hodnoty než peníze.

Vzpomínka na Mílu

ransdorfKdyž jsem si přečetl výše uvedenou stať, inspirovalo mě to okamžitě k tomu, abych zavzpomínal na Mílu Ransdorfa tak trochu z mého pohledu. V roce 2014, jakož i léta předtím, jsem navštívil Setkání občanů pod Kunětickou horou a šťastná náhoda tomu chtěla, abych se s tehdejším poslancem PhDr. Miloslavem Ransdorfem, CSc., členem výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a místopředsedou výboru pro zahraniční věci, nejenom potkal, ale abychom probrali pro mě méně známá, i když o to důležitější témata, týkající se kupř. jeho činnosti v Evropské sjednocené levici.
Strana 4 z 14

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top