Katka Konečná k pokusům odvolat V. Filipa z postu v PS

kk web odvolani

Výročí 150 let od narození V. I. Lenina

lenin wSpolečné prohlášení komunistických a dělnických stran k 150. výročí narození V. I. Lenina
Vážíme si velkého revolučního vůdce Vladimira Iljiče Lenina, jsme odhodláni pokračovat v jeho práci!
Komunistické a dělnické strany, které toto společné prohlášení podepsaly, by chtěly tímto způsobem ocenit velkého revolucionáře a teoretika vědeckého socialismu Vladimira Iljiče Lenina, protože 22. dubna si připomínáme 150. výročí jeho narození.
Zejména v současných podmínkách, zatímco se pandemie COVID-19 šíří, se tragicky projevují velké mezery zdravotnických systémů v kapitalistických zemích, jakož i protispolečenská a parazitní povaha těchto systémů, tváří v tvář nové kapitalistické krizi, jejíž břemena opět zaplatí dělnictvo. Současně se prohlubují imperialistické rozpory, které představují nová nebezpečí pro mír a národy. Cítíme proto ještě větší potřebu odkazovat na historickou osobnost V. I. Lenina. Osobnost, která zasvětila svůj život dělnické třídě a dalších pracujících mas, v boji za socialistickou společnost.

Dopis Dominiku Dukovi

cirkevVážený pane kardinále, monsignore Dominiku Duko,
opravdu s velkým zaujetím a zároveň očekáváním jsme si přečetli Vaše procítěně napsané „Povzbuzení seniorům“ ze dne 3. dubna 2020. Lze konstatovat, že téměř vše zde napsané, je psáno procítěně a láskyplně. S některými částmi bychom s vámi mohli polemizovat, ale to není hlavním smyslem tohoto našeho dopisu Vám.
Jsme všichni opravdu ve Vašem věku, a tudíž jsme prožívali od narození stejné vývojové období naší krásné vlasti. Žili jsme v republice, která měla název Československá. Její přízviska se hrami osudu různě měnila. Nakonec jsme nyní jenom Česká republika. Při čtení Vašeho „Povzbuzení“ jsme stále očekávali, kde bude sdělení a Vaše rozhodnutí, zříci se tzv. církevních restitucí. Oněch 52 mld. korun českých by jistě hodně pomohlo i nám, seniorům, kteří v minulém období tvořili nemalé hodnoty, které byly v uplynulých 30 letech zčásti různě rozpuštěny – nebo jak se říká vytunelovány (prostě rozkradeny). Nechceme se zde dotknout v žádném případě jakéhokoliv označení pro oněch 52 mld. korun českých. Ale pokud jste jako příslušníci kterékoliv církve tak empatičtí k seniorům a dalším občanům naší vlasti, tak se těch 52 mld. korun českých vzdejte ve prospěch státního rozpočtu. Velmi pečlivě potom sledujte, jakým způsobem je s touto finanční částkou nakládáno. Netrpělivě budeme očekávat, až ve veřejných sdělovacích prostředcích oznámíte, že se oněch 52 mld. korun českých, církve vzdávají ve prospěch celého národa.
Ne podle slov, ale podle činů poznáte je!
Miroslav Steidler, Václav Kriegel, Pavel Miler, Jiří Hofman a Jaroslav Vrba,
Klub českého pohraničí,
sekce Ochránců státních hranic Úpice

Proč jsme úspěšní v potlačení koronaviru

zdravotnictvi v krajiNa to proč to u nás nekosí lidi jako v Itálii, Španělsku a v USA nedávno odpověděla jedna zajímavá studie. Ač se to nebude eurofilům a komunistobijcům líbit - stále ještě těžíme z důsledné  socialistické zdravotní péče. Komunisté jednak postavili za 40 let takovou spoustu nemocnic, že polistopadoví politici 30 let nedělají nic jiného, než ruší lůžka a komunistické nemocnice tak akorát modernizují - máme tak víc než 3x větší lůžkovou kapacitu, než třeba Anglie. Tím hlavním důvodem se zdá být důslednost v očkování obyvatel, neboť totalitní systém nemusel našlapovat kolem podivínů a pošuků po špičkách a neexistovalo, že by si někdo dovolil neočkovat své děti - hrozila mu žaloba za zanedbání péče a kriminál, což bylo velmi dobře.
Strana 5 z 15

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top