Deinstitucionalizace není legrace

sarova Co znamená v současné době velmi frekventované slovo „deinstitucionalizace“ pobytových služeb? Rozumíme tím přesun poskytované péče z instituce (pobytového zařízení, ústavu) do přirozeného prostředí klienta. Opustit poskytování sociálních služeb ve velkokapacitních zařízeních a umožnit klientovi žít co nejvíce běžným způsobem života. I Královéhradecký kraj má zpracovanou Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015–2023 a navazuje na své dosavadní aktivity v podpoře terénních sociálních a návazných služeb.

Účast KSČM v krajské koalici přináší pro Rychnovsko pozitiva

okresni konference rk 2015 1Rychnovští komunisté se sešli 21. listopadu na první okresní konference v Královéhradeckém kraji. Pod řízením Věry Žižkové jednali hladce a konstruktivně. V okrese nastala výměna za zesnulého Antonína Kapuciána a předsedkyní se loni stala Marie Ondráčková. Na konferenci svoji funkci obhájila i pro další dva roky.

Snídaně s novináři

tiskkonf khkv fialová sarová 152311 cbLetos potřetí pozval klub KSČM v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje novináře na snídani s vicehejtmanem Otakarem Rumlem, radními a zastupiteli kraje zvolenými za KSČM. Tématem neformálního setkání bylo bilancování tří let komunistů ve vedení kraje.

Volebního priority do OZ

novak josef rkJak se daří plnit priority volebního programu stanoveného před volbami do obecních zastupitelstev v roce 2010 v Rychnově nad Kněžnou? Od posledních voleb do obecních a městských zastupitelstev uplynuly tři roky, proto je možné vyhodnotit priority, se kterými komunisté v Rychnově nad Kněžnou šli do voleb. 

První prioritou bylo, že komunisté se aktivně zapojí do práce orgánů města. Po posledních volbách jim byly svěřeny funkce člena rady, předsedy představenstva Sociálních služeb, o. p. s, předsedy přestupkové komise a starosty honebního společenstva. V těchto funkcích pracují svědomitě. K jejich práci nejsou žádné připomínky. Komunisté pravidelně aktivně vystupují na jednáních zastupitelstva.

Strana 3 z 3

Kalendář akcí

KH KV KSČM

OV v regionech

Go to top