Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Volebního priority do OZ

novak josef rkJak se daří plnit priority volebního programu stanoveného před volbami do obecních zastupitelstev v roce 2010 v Rychnově nad Kněžnou? Od posledních voleb do obecních a městských zastupitelstev uplynuly tři roky, proto je možné vyhodnotit priority, se kterými komunisté v Rychnově nad Kněžnou šli do voleb. 

První prioritou bylo, že komunisté se aktivně zapojí do práce orgánů města. Po posledních volbách jim byly svěřeny funkce člena rady, předsedy představenstva Sociálních služeb, o. p. s, předsedy přestupkové komise a starosty honebního společenstva. V těchto funkcích pracují svědomitě. K jejich práci nejsou žádné připomínky. Komunisté pravidelně aktivně vystupují na jednáních zastupitelstva.

Další prioritou v oblasti životního prostředí bylo rozšiřování staveb kanalizační sítě, plynofikace, čističek odpadních vod apod. V této oblasti byla vybudována v části města Zbuzany další větev přivaděče pitné vody do města. Významnou investicí bylo pořízení frekvenčních měřičů k čerpadlům, které dodávají vodu z vrtů pitnou vodu do města. Jejich instalací se podařilo omezit především v okrajových částech města poklesy tlaku ve vodovodním potrubí. V loňském roce byly zahájeny práce ve vybudování infrastruktury pro individuální bytovou výstavbu v lokalitě Sibiř. Tímto jsou vytvořeny podmínky pro novou bytovou výstavbu. V této oblasti volebního programu byla dále podpora zájmových spolků, které se zabývají ochranou životního prostředí. Podařilo se prosadit provozování myslivosti v honitbě v okolí Rychnova nad Kněžnou místním sdružením na dalších 10 let. Dále bylo podpořeno poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na podporu činnosti rybářů, zahrádkářů a dalších spolků.

V oblasti hospodaření města bylo prioritou zabezpečit vyrovnaný rozpočet a řádné hospodaření s majetkem ve vlastnictví města. Od uplynulých voleb nebyl v žádném roce rozpočet města ztrátový. Například za rok 2013 byl rozpočet v plusu ve výši kolem 3 miliónů korun. V tomto volebním období se podařilo snížit zadlužení města téměř o 35 miliónů korun. A to město muselo vrátit část dotace na výstavbu bazénu ve výši přibližně 7 mil. korun. Daří se udržovat veřejné komunikace a nemovitosti, které jsou ve vlastnictví města. V tomto období do této oblasti byly investovány nemalé finanční částky. Plusem v tomto volebním období je také to, že podnikatelské subjekty (školní jídelny, kultura a další), kde je zřizovatelem město, hospodaří s nižšími dotacemi města, než tomu bylo před rokem 2010.

S podobnými prioritami půjdou do voleb komunisté v Rychnově nad Kněžnou i v roce 2014. O tom budeme informovat v příštích příspěvcích.

JUDr. Milan Novák,
člen rady města

skola2 5126 X

KH KV KSČM

 

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Počasí v kraji

Doporučujeme

halo noviny logo

Go to top