Co zaznělo na »Kuňce« (2014)

diskusni-stan-kunkaVyhledávanou součástí Setkání pod Kunětickou horou, které si uplynulou sobotu nenechaly ujít více než dvě tisícovky účastníků především z Královéhradeckého a Pardubického kraje (ale i z Kroměříže, Prahy, Liberce atd.), jsou tamní diskusní stany. Na hlavní scéně běží kulturní program a ti, kteří mají zájem, mohou ve stanu v klidu debatovat. Co tedy letos zaznělo v moderovaných diskusích s členy poslaneckého klubu a vedením KSČM?

K ukrajinské krizi a sankcím: Pavel Kováčik se jako předseda poslaneckého klubu jasně vymezil k těmto neblahým událostem. Podle něho kompromisy v nahlížení na úlohu některých osob v »revoluci na Majdanu« nejsou možné. »Po právu jsem označil Karla Schwarzenberga válečným štváčem,« trval na svém komentáři ke Schwarzenbergově angažmá v Kyjevě. Posluchači, tak jako mnoho našich občanů v poslední době, vyjadřovali obavy z vypuknutí světového válečného konfliktu. Tomu poslanci KSČM rozumějí. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip podtrhl, že komunisté jsou proti sankcím a proti válce.

Komunisté jsou pro alternativní bezpečnostní systém, nikoli pro NATO, »aby se to, co jsme získali odmítnutím amerického radaru v Brdech, neprohospodařilo,« vysvětlil místopředseda strany Jiří Dolejš. Ten také značil zvýšení výdajů na zbrojení za klíčový výstup summitu NATO v britském Walesu. »Ale věřte tomu, že bude mír,« uklidnil přítomné první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek.

Podle člena sněmovního zemědělského výboru a místopředsedy evropského výboru Josefa Šenfelda budou protiruské sankce znamenat tragédii pro české zemědělce. Jestliže němečtí producenti ztratí možnost vyvážet své zemědělské produkty do Ruska, bude jejich snahou je uplatnit na našem trhu, poukázal na budoucí problémy.

K financím státu: Je třeba především více »zapracovat« na příjmové straně rozpočtu, a cestou je mj. progresivní zdanění, jež je v programu KSČM, uvedl na otázku dalšího občana stínový ministr financí Jiří Dolejš. K přetrvávajícímu problému úniků daní podotkl, že žijeme v otevřené ekonomice a lze stíhat jen to, co je prokazatelné. Minimálně by však mělo u nás platit to, co v této záležitosti platí v EU, řekl.

Ke školství. Padl dotaz na financování církevních a soukromých škol a na kroky současného ministra školství Marcela Chládka (ČSSD). »Ministr Chládek v mnoha ohledech naplňuje náš volební program,« odpověděla s úsměvem členka sněmovního školského výboru a předsedkyně školské sekce ÚV Marta Semelová, jež tím vysvětlila blízkost ministrových pohledů na věc a názorů KSČM. Shodně se Chládek i komunisté dívají na nezbytnost navýšení platů učitelům a nepedagogickým pracovníkům, podporu technickým oborům, snahu o zvýšení úrovně vzdělávání atd. Poslankyně je přesvědčena, že soukromé i církevní školství by mělo být hrazeno ze soukromých prostředků.

Poslankyně Soňa Marková v roli moderátorky.

Velký zájem byl o sociální otázky. Bude KSČM podporovat návrh Rady seniorů ČR, aby senioři měli statut chráněné osoby? Podle poslankyně Semelové se klub bude návrhem zabývat, komunisté s radou úzce spolupracují. Jedné tazatelce není jasné, proč se matky malých dětí »ženou« do zaměstnání, když je mateřská raná péče o děti tolik potřebná. »ČR má jednu z nejdelších mateřských, resp. rodičovských dovolených,«sona markova moderatorka objasnila Soňa Marková, specialistka na ženská a genderová témata. Upozornila, že mezi středoškoláky i vysokoškoláky tvoří dívky většinu, takže by byla škoda, kdyby takto vzdělané ženy nemohly jít do zaměstnání - chtějí-li, a nenabízely by své schopnosti společnosti. Ovšem musejí být k dispozici předškolní zařízení, zdůraznila. »Zvláště pak samoživitelé mají nízké příjmy, proto rozumím rodičům, že chtějí jít do práce,« doplnila ji Semelová, podle níž je třeba rozvíjet flexibilní pracovní úvazky, možnosti práce doma atd., a zvýšit dávky pro rodiče a mladé rodiny. Nelze však ustupovat z předškolního vzdělávání a nahrazovat je pouhými dětskými skupinami.

Poctivá správa věcí veřejných

Otázky mířily i jinam. Například k připomenutí sta let od VŘSR (2017). Místopředseda ÚV Petr Šimůnek potvrdil, že bude nadále pokračovat spolupráce KSČM s partnerskými stranami na levici v zahraničí a že i toto výročí bude patřičně vzpomenuto. Probíhající kongres ODS vzbudil zájem o současnou tvář této pravicové strany. Ta se jakoby mění... »Nechtěl bych být v postavení ODS. Ztratili program, lidi, voličskou podporu,« vysvětlil Kováčik. Proto také šéf ODS Petr Fiala mluvil na kongresu ODS se zřejmým akcentem k sociálním otázkám. Pro komunisty však musí platit jiná, trvalá strategie: »Poctivá správa věcí veřejných!«

V diskusním stanu se dostali k mikrofonu i další zákonodárci. Jan Klán, specialista klubu na služební zákon, hovořil právě o této normě, Stanislav Grospič o občanském zákoníku, Květa Matušovská o podpoře mladých. Na závěr předseda ústředního výboru ocenil práci komunistických poslanců a poslankyň, kteří se profilují jako skuteční odborníci. Z hlavní tribuny akce se jim dostalo také ocenění - od Jaroslava Fišera, krajského pardubického zastupitele: »Jsme s vámi, když v Poslanecké sněmovně bojujete za lepší zítřky.«

zdroj: www.halonoviny.cz

autor: (mh, ac)

FOTO: Haló noviny/Monika HOŘENÍ

skola2 1988 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top