Dětští lékaři chybějí čím dál více

markova 153Stále větším problémem českého zdravotnictví je stárnutí lékařů. Dětských praktiků je již dokonce polovina ve věku nad šedesát let. S odchody do důchodu tak postupně mizí i ordinace.
V roce 2015 skončilo s praxí 48 lékařů, o rok později 54, a v roce 2017 již dokonce 88 lékařů. Ministerstvo zdravotnictví si je sice této skutečnosti vědomo, ale dlouhodobě selhává ve faktickém řešení.
V roce 2017 vstoupila v platnost zásadní novela zákona upravujícího specializační vzdělávání lékařů, která si kladla za cíl snížit vysoký počet 96 lékařských oborů a zkrátit minimální délky vzdělávání. Po vášnivých diskusích nakonec spojila od roku 2004 samostatný obor praktický lékař pro děti a dorost, s oborem dětský lékař do jednoho oboru pediatrie.

Stoupenci tohoto kontroverzního návrhu, který KSČM od počátku odmítala, si slibovali zjednodušení vzdělávání, lepší prostupnost nových pediatrů v rámci systému zdravotní péče a navýšení počtu praktických dětských lékařů. Výsledek? Ve specializačním vzdělávání panuje zmatek a dětští lékaři chybí čím dál víc! Situaci ztěžuje skutečnost, že sami dětští praktici s potřebnou akreditací někdy nemají zájem školit. Dotace na jedno rezidenční místo totiž většinou nestačí na pokrytí všech nákladů, administrativa je složitá a vadí i právní odpovědnost za rezidenty, kteří podstatnou část vzdělávání absolvují v nemocnicích. Nemocnice se často zdráhají vzdělávat mladé pediatry se zájmem o praxi dětského praktika, když po atestaci z nemocnice odejdou do primární péče. V jednotlivých krajích, zejména v odlehlejších lokalitách, tak ubývají ordinace a o dětské pacienty se nemá kdo starat.
Zdravotní pojišťovny mají ze zákona povinnost zajistit svým pojištěncům ordinaci dětského praktika do 35 minut jízdy. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto komplexně hodnotí dostupnost služeb primární péče a vytváří tzv. nabídkové seznamy oblastí, které jsou při uzavírání smluv s novými poskytovateli nebo při rozšiřování kapacit preferovány. Snaží se motivovat i bonifikačním programem. Také samotné kraje a obce přispívají na provoz nebo vybavení ordinací, nabízejí byty a další benefity. To ale nestačí. Velkým problémem je i malá dopravní obslužnost, žádné kulturní či sportovní vyžití, nižší nabídka zaměstnání pro partnera či partnerku nebo vzdělávání pro děti.
Ministerstvo zdravotnictví sice připravilo jedenáctiletý akční plán do roku 2029 na navýšení počtu mediků a učitelů na lékařských fakultách, v rámci kterého české lékařské fakulty budou podpořeny téměř sedmi miliardami, ale to je běh na dlouhou trať. Do lokalit, kde je nedostatek lékařů, také směřují ministerské dotace na vybavení a personální zabezpečení nových ordinací. Postupně se navyšuje i počet rezidenčních míst a finanční příspěvek na ně. Bohužel návrh, aby s navýšením částky na rezidenční místa podepsali mladí lékaři i stabilizační dohodu, která by je zavázala po nějakou dobu zůstat v regionu i po atestaci, se ale setkává s velkou nelibostí. Přitom právě to by dle názoru KSČM skutečně pomohlo.
Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně po zdravotnictví
Haló noviny, 21. 10. 2020
skola2 1198 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top